Norah “fora” Jones

ZADOVOLJNA PUBLIKA
Norah Jones koja je rasprodala koncert u Areni nekoliko dana prije koncerta u cijelosti je zadovoljila preko ?etiri tisu?e posjetitelja. Kiša je i ovaj put bila na strani publike i izvo?a?a iako je prijetnja kiše cijeli dan prijetila Puli i Areni. (IP)

 

Facebook komentari