Nezavisni sindikat carinika Hrvatske o korupciji u državnoj upravi

NAGRA?IVANJE PODOBNIH CARINIKA
Predsjednik Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske Željko Popovi? oglasio se povodom odgovora ravnatelja Carinske uprave na zahtjev tog sindikata da se objasni kriterij po kojem je ispla?ena «nagrada» svim carinskim službenicima za «uspješnost u radu», a koji je izvršen u lipnju ove godine. U dobivenom odgovoru se obrazlažu kriteriji i mjerila po kojem je takva odluka donesena, a Popovi? iznosi koji je stav sindikata po tom pitanju:
"Na temelju ?l. 80. st. 1. podstavak 5. Zakona o carinskoj službi (NN 67/01), kako se u dopisu obrazlaže, Ministar financija je donio odluku o nagra?ivanju svih službenika, a gdje je temeljni kriterij umnožak koeficijenta složenosti poslova, odnosno radnog ili položajnog mjesta na kojem su raspore?eni, osnovice za izra?un pla?e i dodatak od 0,5 % za svaku godinu staža. Prevedeno ovo zna?i da je sustav za nagra?ivanje isti onaj po kojem se ispla?uju pla?e carinskim službenicima za redovni posao, te da su svi službenici dovoljno uspješni i tako i nagra?eni.
Po takvom sustavu koji generira politika, «svi smo mi isti» (gdje su neki jednakiji u odnosu na druge), ravnopravno sudjeluju u ispla?ivanju nagrade oni koji «statiraju» na radnom mjestu i glume carinike, oni koji nemaju nikakvih izmjerljivih rezultata rada u svojoj carinskoj karijeri i rukovoditelji koje je HDZ postavio 2004. godine (?lan predsjedništva HDZ-a je Mladen Bariši?, ravnatelj Carinske uprave) smijenivši sve druge, koji ne pripadaju takvoj politi?koj opciji.
Sustav korupcije je dokazan, a ono što najviše zabrinjava je da se uop?e takav sustav stvorenih vrijednosti niti želi a niti ne?e promijeniti, sve dok postoje ovakvi omjeri politi?kih snaga u Republici Hrvatskoj, jer se oni istim trendom nastavljaju od 2004. godine pa do dan danas.
Prema ovom sustavu vrijednosti upravo se temelji sustav i generira politi?ka korupcija, a gdje je HDZ-ovac, ravnatelj, Mladen Bariši?, najbolje nagra?eni carinik.
Prema takvom sustavu vrijednosti, odmah do njega su po hijerarhiji najbolje nagra?eni carinici na položajnim mjestima, a tek na najniže nagra?enim mjestima su oni koji jedini rade i stvaraju osnovu za odgovaraju?u valorizaciju rada, kriterije i mjerila carinskog sustava.
U tom sustavu, carinici koji su sprije?eni u dostupnosti do radnog mjesta, višegodišnjim namjernim neraspore?ivanjem, a time i stjecanjem staža u struci i odgovaraju?u valorizaciju na temelju toga, u biti osobe koje su vlastitim angažiranjem u profesionalnoj orijentaciji najviše uložili vlastitog truda, znanja i materijalnih sredstava, najlošije prolaze, odnosno sustavno su degradirani, odnosno nepoželjni u ovakvom sustavu vrijednosti, stvorenom na korupciji.         
Ovo je prava tema i siguran sam da ?e ovaj neosporni dokaz korupcijskog sustava u Državnoj upravi, biti top tema Europskoj komisiji, koja ?e o dobiti o ovome detaljan izvještaj.
Ovo sve dokazuje da cilj, koji generira politika i brutalno se miješa u rad ne samo sindikata i funkcioniranje državne uprave, ne bira sredstvo, te da je jedino mjerilo uspješnosti  u Republici Hrvatskoj, politi?ka podobnost", zaklju?uje Popovi?. (IP)

Facebook komentari