NATO savez i sigurnost zra?nog prostora

U ?ETVRTAK TRIBINA U GRADSKOJ KNJIŽNICI U PULI
Nevladine udruge Institut za demokraciju (iDEMO) i Transparency International Hrvatska (TIH) organiziraju u Puli u Gradskoj knjižnici i ?itaonici, u ?etvrtak, 15.svibnja, u 17:30, tribinu Uvodna izlaganja ?e održati pukovnik Goran Redžepovi? te publicist i neovisni analiti?ar Denis Kuljiš, a raspravu ?e moderirati Andrea Feldman, izvršna direktorica iDEMO - Instituta za demokraciju. Na tribini ?e biti prezentiran novi pristup zaštiti zra?nog prostora nakon 11. rujna 2001., obrazložena uloga NATO integriranog sustava protuzra?ne obrane te analiziran zna?aj sigurnosti zra?nog prometa za razvoj turizma u Republici Hrvatskoj.   Kako se radi o temi od posebnog zna?aja za našu zemlju nadamo se da ?e se u raspravu uklju?iti što je mogu?e ve?i broj gra?anaTribina se održava u sklopu projekta „Bolje pakt nego rat“, ?iji je cilj objektivno i opsežno informiranje gra?ana Republike Hrvatske o svim aspektima problematike pristupanja Hrvatske NATO-u. TIH i iDemo ?e kroz tribine u svim županijama Republike Hrvatske ponuditi javnosti jasnu, pouzdanu i sveobuhvatnu informaciju o NATO Savezu i i implikacijama ?lanstva za hrvatsku državu i društvo.
Više detalja o samom projektu može se na?i na internet stranici www.boljepaktnegorat.com a za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. (REX)

Facebook komentari