Natječaj „Volin svoje misto! – Kalendar 2020.“ otvoren još tri dana

ŽIRI ĆE ODABRATI 12 FOTOGRAFIJA ZA KALENDAR OPĆINE MEDULIN
Općina Medulin radi promocije znamenitosti, prirodnih ljepota i tradicije općine Medulin raspisuje Foto natječaj za pod nazivom:
„VOLIN SVOJE MISTO! – KALENDAR 2020.“

Pravila i uvjeti za sudjelovanje:
- Motivi fotografija su: medulinske prirodne ljepote, znamenitosti, panorame i dr. te iste moraju biti snimljene na području općine Medulin, što potvrđuje autor svojom izjavom.
- Pravo sudjelovanja imaju svi fotografi (amateri i profesionalci).
- Svaki autor može sudjelovati s najviše tri fotografije.
- Fotografije se primaju u digitalnom formatu, a radovi moraju udovoljavati slijedećim tehničkim uvjetima: horizontalna strana fotografije mora imati min. 3700 piksela, a vertikalna strana fotografije mora imati min. 3900 piksela; rezolucija 300 dpi u JPG / JPEG formatu visoke kvalitete (kompresija 12),
- Pojedinačna fotografija ne smije biti veća od 10-15 MB.
- Fotografije mogu biti crno bijele ili u boji, a u izbor ulaze i manipulirane fotografije (HDR ili obrađene u Photoshopu). Kada se radi o montaži (kolažu), autor mora koristiti isključivo vlastite elemente.
- Fotografije se šalju isključivo elektronskom poštom, e-mailom na adresu: mario.rosanda@gmail.com, s oznakom subjekta e-maila: „Volin svoje misto! – kalendar 2018“. Zbog veličine datoteke svaka fotografija se šalje zasebno (ili objedinjene u ZIP formatu preko servisa Jumbomail ili sličnog.), a prijavnica se dostavlja s fotografijom u prvom mailu.
- Nakon primitka e-maila s fotografijama, organizator dostavlja natjecatelju obavijest o valjanosti poslanih fotografija.
- Datoteke fotografija trebaju biti potpisane: redni broj, ime i prezime autora i naziv fotografije, npr. 1_mario_rosanda_medulin.JPG. Kod potpisivanja fotografija/datoteka koristite englesku abecedu, bez dijakritičkih znakova. Na prijavnici istim redom upišite fotografije, ali koristite hrvatsku abecedu.
- Fotografija ne smije imati vidljive ili prepoznatljive oznake, poput logotipa ili watermarka autora, a ako je na fotografiji prepoznatljiva osoba (samostalno) potrebno je priložiti izjavu o pravu objave (ne odnosi se na fotografije gdje je grupa ljudi na nekom događaju, npr. Fešta na placi).

- Žiri će odabrati 12 fotografija koje će biti objavljene u kalendaru Općine Medulin za 2020. godinu. Autori izabranih fotografija nagraditi će se objavom fotografije u kalendaru s imenom i prezimenom autora te s 5 primjeraka kalendara, kao i drugim prigodnim darovima predviđenima od strane organizatora.

- Općina Medulin nagraditi će tri prvorangirana rada novčanim nagradama i to:
I nagrada – 2000,00 kn
II nagrada – 1000,00 kn
III nagrada – 500,00 kn.

- Prijavom na natječaj, svaki autor jamči da su fotografije njegovo osobno autorsko djelo i dozvoljava reproduciranje fotografija na web stranicama, kalendaru Općine Medulin, te u ostalim publikacijama Općine Medulin bez posebne naknade.

- Zadnji rok za slanje fotografija je petak 08. studenog 2019. godine.
U slučaju nedovoljnog broja pristiglih kvalitetnih radova organizator neće realizirati
kalendar iz ovog natječaja.

Prijavnica za prijavu na natječaj može se preuzeti na web stranicama Općine Medulin: http://www.medulin.hr

(Rex)

Facebook komentari