Nastavljaju se aktivnosti s ciljem izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže Pule

IZRAĐUJU SE PROCJEMBENI ELABORATI ZA PODRUČJE ŠTINJANA...
Za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa te realizacije projekta izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže Pule putem pomoći bespovratnih sredstava EU, izrađuju se Procjembeni elaborati radi utvrđenja naknade za osnivanje služnosti. Postupak se vrši putem Ureda državne uprave i to na osnovu terenskog uviđaja sa stalnim sudskim vještakom graditeljske i gospodarske struke i mjernikom koji identificira nekretninu te trasu namjeravanog zahvata. Uviđaji za 110 katastarskih čestica započeli su tokom današnjeg dana (14.05.2019.) te se nastavljaju u četvrtak 16.05.2019..
 
Nakon navedenih područja slijede uviđaji na području Dolinke i Valdebeka putem Ureda državne uprave o čijim terminima će vlasnici biti pravovremeno obaviješteni.
 
Vlasnici će se obavijestiti o procijenjenoj vrijednosti naknade za osnivanje služnosti na predmetnoj nekretnini, nakon čega se može pristupiti zaključenju Ugovora o osnivanju prava služnosti.
 
Do sada je sa privatnim vlasnicima čije su nekretnine procijenjene u prethodnom razdoblju zaključeno preko 140 ugovora, dok je sa  jedinicama lokalne samouprave zaključeno preko 300 ugovora.

Na području naselja Štinjan koji je dio EU projekta Pula sjever predviđena je gradnja 10,5 kilometara kanalizacijske mreže na koju će spojiti oko 280 objekata. Pored navedenog, u tijeku je priprema projekta EU Pula centar u čijem je obuhvatu uže gradsko središte s pripadajućim kvartovima te rubna ili prigradska naselja u kojima ne postoji izveden sustav odvodnje i u kojima je moguće širiti mrežu kanalizacije, a to su Veli Vrh, Šijana, Valmade – Monte Serpo, Busoler, Šikići – Škatari, Dolinka – Valdebek te Jadreški.

Riječ je o projektu kojim je predviđena izgradnja od čak 39,7 kilometara kanalizacijske mreže u kratkoročnom investicijskom planu te 11,9 kilometara dugoročno. Pored širenja kanalizacijske mreže, projekti Pula Centar i Pula sjever predviđaju proširenje sustava vodoopskrbne mreže kao i rekonstrukciju sustava mješovite odvodnje te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 2. stupnja pročišćavanja.

Vlasnici nekretnina sve dodatne informacije vezane za rješavanje gornjih pitanja mogu se dobiti izravno u trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. te na web stranicama društva.

(REX)

Facebook komentari