Nastavlja se uređenje Parka skulptura Dubrova

SA SKULPTURE SE PRUŽA VELIČANSTVENI POGLED NA STARI GRAD LABIN
Zimski mjeseci idealni su za uređenje zelenih površina s obzirom na to da tada vegetacija miruje pa je lakše urediti pojedine lokacije, živice i/ili udoline. Tijekom 2019. pokrenuta je inicijativa za uređenjem najveće udoline u Parku koja se nalazi kraj skulpture "Skulptura i prostor"  autora Zdenka Kolacia iz 1979. Sa skulpture pruža se veličanstveni pogled na Stari grad Labin stoga ne čudi da je ona jedna od najpopularnijih lokacija na kojoj borave dnevni posjetitelji Parka.

U suradnji s Odjelom za komunalno gospodarstvo Grada Labina pristupilo se čišćenju šikare ručno i strojevima kako bi se otvorio prostor i definiralo plemenita stabla koja će u budućnosti stvarati hladovinu onima koji se nakon šetnje ili rekreacije u Parku žele odmoriti u novo uređenoj udolini.

Uređenje je vršio Obrt "Put" vl. Silvana Benazića koji je ujedno zadužen za redovito održavanje i košnju Parka. U suradnji s Odjelom za društvene djelatnosti Grada Labina višak stabala donirali smo potrebitima čime smo zadovoljili ovogodišnje potrebe za dvije labinske obitelji.

(REX)

Facebook komentari