Nastavak pripremnih radova za izgradnju „velikog“ kružnog toka u Šijani

PROČELNICI NA SASTANKU U ZAGREBU

Damir Prhat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu u Gradu Puli i Josip Zidarić, pročelnik Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, jučer su održali sastanak s predstavnicima Hrvatskih cesta d.d. u Zagrebu.  Tema susreta bila je nastavak pripremnih radova za  izgradnju „velikog“ kružnog toka u Šijani, te rekonstrukciju i proširenje prometnice od Stancije Peličeti do križanja u Šijani.

Informirani su da je pri kraju javni natječaja za odabir projektanta za izradu glavnog projekta za navedenu dionicu. Odabrana je projektantska kuća Institut građevinarstva Hrvatske d.d., te je u tijeku žalbeni rok. Protekom žalbenog roka s njima će  Hrvatske ceste potpisati ugovor o projektiranju, prema očekivanjima u prvoj polovici veljače. Navedena dionica nalazi se na državnoj cesti D-401, te je za njenu izgradnju odgovorno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, odnosno investitor Hrvatske ceste d.o.o.  Sukladno istom, sve postupke potrebno je provesti samo Ministarstvo odnosno Hrvatske ceste, počevši od rješavanja imovinskih odnosa, projektiranja do same izgradnje.

Pročelnik Prhat ujedno je ovom prilikom potaknuo inicijativu za nastavak izgradnje, odnosno proširenje u prometnicu sa četiri prometne trake  državne ceste D66 od  budućeg kružnog toka u Šijani do Velog Vrha. Dogovoreno je da Grad Pula pristupi izradi mogućih varijantnih rješenja ove prometnice. Po izradi istih obavit će se konzultacije s Hrvatskim cestama te će se odabrati najbolje rješenje, sukladno kojem će se izraditi idejni projekt što je preduvjet za izdavanje lokacijske dozvole, a samim time i za bilo kakve daljnje aktivnosti.
 Podsjetimo, 13. svibnja 2008. g. Ministarstvo zaštite okoliša,prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju i proširenje prometnice od Stancije Peličeti do križanja u Šijani i izgradnju kružnog toka u Šijani. Navedena lokacijska dozvola postala je pravomoćna 17.   listopada 2008. g. čime su stvoreni svi preduvjeti za daljnju realizaciju projekta.
Dozvola uključuje rekonstrukciju i proširenje postojeće prometnice od Stancije Peličeti do postojećeg križanja u Šijani u prometnicu sa četiri prometne trake, kao i izgradnju kružnog toka na dva nivoa u Šijani. Procijenjena vrijednost je 40 milijuna kuna, a ukupna dužina trase iznosi 3 kilometra. Dozvola je izdana na ime investitora Hrvatskih Cesta d.d., a na temelju projekta izrađenog od strane Instituta građevinarstva Hrvatske d.d.

Facebook komentari