Nastavak komunalnih radova u Poreču

ASFALT U BRČIĆIMA, STAROM ČERVARU I MUGEBI, NAPREDUJU SPORTSKA IGRALIŠTA
Dolaskom rujna ponovno su se intenzivirali komunalni radovi na području cijelog Poreča, pa se trenutno asfaltiraju tri nove prometnice, u dogovoru s Mjesnim odborima i mještanima.

U Brčićima je u tijeku priprema za asfaltiranje spojne ceste između ulica Vala i Poli lokvu u duljini od 350 metara, a u obližnjoj Brčićkoj ulici asfaltira se njen nastavak s okretištem u duljini od 30 metara.

Radovi se odvijaju i u naselju Mugeba, u kojem se asfaltira pristupna cesta s okretištem prema kućnim brojevima 35 i 35a, u ukupnoj duljini od 170 metara. Dodatno, u tijeku je priprema za asfaltiranje proširenja raskrižja na ulazu u naselje Stari Červar, a napreduju radovi na uređenju polivalentnog i dječjeg igrališta u naselju Radmani, kao i u Stanciji Portun.

Grad Poreč će i u narednom razdoblju nastaviti s komunalnim uređenjem svih mjesnih odbora, sve u dogovoru s građanima i planom komunalnih aktivnosti.

(REx)

Facebook komentari