Napuštanje životinja kažnjivo s do 15 tisu?a kuna

"Obitelj na more, a pas na ulicu"

Prijatelji životinja apeliraju na gra?ane da ne nabavljaju ku?ne životinje ako nisu spremni prihvatiti i velike obveze vezane za njihovu pravilnu skrb te da, kada se odlu?e za novog ?lana njihove obitelji, ne kupuju ku?nu životinju, ve? udome napuštenog psa ili ma?ku kojima ?e na taj na?in spasiti život. Prijatelji životinja u suradnji sa zagreba?kim Gradskim uredom za poljoprivredu i šumarstvo i ove godine u kampanji "Obitelj na more, a pas na ulicu" stavljaju naglasak na kažnjivost napuštanja životinja prema novom Zakonu o zaštiti životinja. Napuštanje životinja je direktno zlostavljanje životinja jer se radi o namjernom izlaganju gladi, že?i, ranjavanju ili smrti od vozila i svemu drugome što se napuštenoj životinji može dogoditi.

Gra?ani koji napuštaju ku?ne životinje izlažu opasnosti i gra?ane u prometu te name?u lokalnoj zajednici financijski teret zbrinjavanja životinja. Sva ta neodgovornost trebala bi biti strože kažnjavana, a kaznena odredba od 5000 do 15.000 kuna prema Zakonu o zaštiti životinja dovoljna je opomena onima koji su beš?utni prema životinjama da niti ne nabavljaju ku?nu životinju ako je jednog dana misle napustiti. Udruga Prijatelji životinja postavit ?e jumbo plakate na kojima se u policijskoj odori pojavljuje An?ela Ramljak iz serije "Zabranjena ljubav", jasno upozoravaju?i na zakonsku odredbu kojom je napuštanje životinja zabranjeno. Jumbo plakati bit ?e postavljeni tokom ljetnih mjeseci kako bi upozorili gra?ane da ne napuštaju svoje ku?ne životinje prilikom odlaska na godišnji odmor ve? da ih povedu sa sobom ili im osiguraju prikladnu skrb i odgovaraju?i smještaj. Art direktor akcije je Viktor Drago, a fotografije je snimio Duško Vlaovi?.

S obzirom da nije prihva?en prijedlog udruge Prijatelji životinja da se novim Zakonom o zaštiti životinja uvede zakonska obveza ?ipiranja svih pasa u Hrvatskoj, Prijatelji životinja u sklopu kampanje 'Obitelj na more, a pas na ulicu' nastavljaju sa zahtjevima i pritiscima da se takva odredba donese još tijekom ove godine. Prijatelji životinja apeliraju na gra?ane da ne nabavljaju ku?ne životinje ako nisu spremni prihvatiti i velike obveze vezane za njihovu pravilnu skrb te da, kada se odlu?e za novog ?lana njihove obitelji, ne kupuju ku?nu životinju, ve? udome napuštenog psa ili ma?ku kojima ?e na taj na?in spasiti život. (IP)

Facebook komentari