Napla?uje se ulaz u kamp Stupice

ZELENI TELEFON-OGOR?ENI MJEŠTANI PREMANTURE
Na servis Zelenog telefona stigla nam je prijava mještana Premanture koji su ogor?eni što se ulaz u kamp Stupice po?eo napla?ivati i pješacima.Budu?i da su navikli šetati uz obalu kampa Stupice ne mogu vjerovati da im se od sada to i napla?uje.U Zakonu izri?ito piše kako se mora osigurati slobodan pristup obali i prolaz uz obalu te javni interes u korištenju, osobitog pomorskog dobra (NN 128/04), na ovakav na?in krši se zakon i prava gra?ana. Razgovarali smo i s direktoricom autokampova Arenaturista g?om Sonjom Brocca Nasti? koja nam je rekla da su odlu?ili napla?ivati ulaz pješacima kako bi naplatili korištenje infrastrukture kampa (tuševi, wc-i i sl.) te kako bi se osigurali od eventualnih kra?a. Tako?er je istaknula kako Arenaturist nije na niti jedan na?in fizi?ki ogradio pomorsko dobro. No, nije odgovorila na pitanje kako da gra?ani "slobodno pristupe obali"? Možda bi mogli preletjeti do obale? Kontaktirali smo i pro?elnicu JUO op?ine Medulin g?u. Suzanu Racan Stern koja nas je obavijestila da je Op?ina poslala prijavu Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture zbog neovlaštene uporabe pomorskog dobra od strane Arenaturista.te su prijavu proslijedili i Lu?koj kapetaniji u Puli te se nadaju da ?e taj problem biti ubrzo riješen u korist svih gra?ana. Takav slu?aj dogodio se i s autokampom Stoja kada je Arenaturist pod pritiskom grada Pule i gra?ana bio prisiljen osloboditi pristup pomorskom dobru (Za Zelenu Istru- Irena Burba)

Facebook komentari