Najavljene aktivnosti Istarske županije

OTO?AN: USKORO STARTA SEENET 2
Na današnjoj konferenciji za novinare, Oriano Oto?an, ?lan Poglavarstva Istarske županije zadužen za me?unarodnu suradnju i europske integracije, najavio je sastanak radnih komisija i Izvršnog odbora Jadranske euroregije u Veneciji, te završnu konferenciju projekta SEENET 2 6. i 7. prosinca u Rovinju.
Na sastanku u Veneciji biti ?e definirano 10 do 15 projekata koji su od izuzetne važnosti za sve regije na Jadranu, te ?e se iz hrvatskih ideja izdvojiti konkretni projekti koji ?e se idu?e godine, dakle, kroz nekoliko mjeseci kandidirati na razli?ite europske programe. Navedeni program traje od 2007. do 2013. godine, a ima težinu od ?ak 220 milijuna eura.
Druga konferencija, koja je od izuzetne važnosti za Istarsku županiju, i prekograni?nu suradnju održati ?e se krajem sljede?eg tjedna u Rovinju. Glavni cilj biti ?e definiranje projekta SEENET 2, odnosno konkretnih projekta, koji ?e se kasnije u procesu i realizirati. Istarska županija, koja je koordinirala i prvim projektom SEENET 1, nastavlja sa koordinacijom. Na konferenciji ?e sudjelovati ?etrdesetak sudionika s podru?ja jugoisto?ne Europe. Uz regiju Toscanu koja je i pokreta? projekta, uklju?ilo se i talijansko Ministarstvo vanjskih poslova, te još nekoliko regija. Budu?i da se broj uklju?enih regija pove?ao, sredstva za ovaj drugi projekt su i ve?a, te ?e se utrošiti 7-9 milijuna eura.  Projekt ?e trajati nekoliko godina, a pretpostavlja se da ?e SEENET 2 eventualno krenuti 2009. godine.(L.D.)


Facebook komentari