Najavljena barbanska “Trka za viticu”

NAJSTARIJA HRVATSKA VITEŠKA IGRA
Danas je u Poglavarstvu Istarske županije oko jedanaest sati održano predstavljanje programa koji ?e se održati povodom ve? odavno tradicionalne trke na prstenac. U glavnoj rije? predsjednika trke Mladena Kancelara saznali smo da program po?inje u petak 17. i traje do nedjelje 19. kolovoza, a uz trku na prstenac biti ?e održani i prigodni koncerti, plesne zabave, turniri u briškuli, trešeti, sportski programi za najmla?e te razni kulturno-umjetni?ki programi. Najbitniji doga?aj, nakon trke, biti ?e zasigurno subotnji koncert Gustafa. Kvalifikacije za trku koje su se održale 22. srpnja prošlo je 15 natjecatelja:
Danijel U?kar (prošlogodišnji pobjednik), Silvio U?kar, Mario U?kar, Samuel Štokovi?, Petar Ben?i?, Gordan Galant, Marko Vale, Aleksa Vale, Toni Uravi?, Roberto Koroman, Kristijan Kancelar, Andrej Kancelar, Goran Špada, Bruno Kožljan i Milio Grabrovi?.
Nadležni su naglasili kako je ova trka iz godine u godinu sve bolja i sve posje?enija, pa su se ove godine pobrinuli za infrastrukturu. Prije manifestacije ure?en je novi trotoar, a predvi?eno je farbanje pojedinih fasada. Bolji uvjeti osigurani su i trka?ima. Za Glavnu nagradu od trideset tisu?a kuna pobrinula se OTP banka.
Uz podatke o programu dobili smo i zanimljivu informaciju o predstavljanju ove srednjovjekovne igre u talijanskoj Sieni. Naime, uz 26 talijanskih srednjovjekovnih igara predstavila se i ova naša doma?a koja je tamo bila jedina inozemna.
U ?ast ove trke smišljen je i poseban šampanjac "Prstenac"  na bazi istarske malvazije koji je proizveden u institutu za vinarstvo u Pore?u. (M. L.)

Facebook komentari