Te?aj plivanja i ronjenja za osobe s invaliditetom

PREZENTACIJA U ROVINJU 3.12. U 12 SATI
Lorena Lazari? Stefanovi?, predsjednica Udruge za cerebralnu paralizu Istarske županije i Branislav Danevski, instruktor ronjenja, najavili su danas, prezentaciju hvalevrijednog projekta. Rije? je o te?aju plivanja i ronjenja za djecu s invaliditetom, a svoj ?e rad prezentirati u ponedjeljak, 3. prosinca, u 12 sati, u rovinjskoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju «Martin Horvat». 3. prosinac je, naime, Me?unarodni dan invalidnih osoba. «Ovom prezentacijom nastojimo obilježiti taj dan i pozivamo sve osobe sa invaliditetom da do?u vidjeti naš rad», pozvala je Lazari? Stefanovi?. Danevski je naglasio kako su s radom zapo?eli još u svibnju te da su iznimno zadovoljni rezultatima. «Rezultati su izvanredni, promjena na osobama koje su prošle te?aj je više nego o?ita. Njihova zadovoljna lica sve nam govore.», rekao je Danevski. On je, zajedno sa još tri instruktora ronjenja, uo?i realizacije projekta, prošao poseban te?aj naziva HSA (hendicep scuba association). Rije? je o uspješnoj metodi koja se provodi od 1983. godine, a njome instruktori ronjenja dobivaju licencu za rad s invalidnim osobama. «Cilj nam je tim osobama ukazati na to da nisu gra?ani drugog reda. Za sada radimo isklju?ivo volonterski, a nadamo se da ?e u budu?nosti netko prepoznati naš rad i sufinancirati projekt» naglasila je Lazari? Stefanovi?. Projekt uklju?uje i te?aj terapijskog plivanja po Calliwick metodi, a te?aj ronjenja je, do sada, prošlo pet osoba. Branislav Danevski istaknuo je kako Pula nema pristupa?ne plaže na kojima bi se moglo raditi sa osobama sa invaliditetom. «Za sada je u gradu samo jedna takva, Valkane, a problem je i nedostatak bazena», napomenuo je Danevski. Naime, u Puli nema gradskog bazena, ve? samo onih hotelskih, koji imaju barijere te je invalidnim osobama u njih teško u?i. (P.A.)

Facebook komentari