Najava književne nagrade "Kiklop"

"GLAS ISTRE" PARTNER SAJMA
Ovogodišnji 13. Sa(n)jam knjiga u Istri, koji se održava u Puli od 06. do 15. prosinca. I ove godine ?e se, ?etvrti puta za redom, tijekom Sajma dodijeliti književna nagrada "Kiklop" za postignu?a u knjižnoj produkciji nakladnika iz Republike Hrvatske i koja se dodjeljujeu 12 kategorija. Nagrada "Kiklop" je ve? nakon prve godine postigla nacionalni zna?aj. Na današnjoj tiskovnoj konferenciji, Upravni odbor nagrade u sastavu: Anita Šiki?, kao predjednica, Gorka Ostoji? Cvajner, Alemka Belan Simi?, Tomislav Brlek i Milan Rakovac, kao ?lanovi, te direktorica Sajma, Magdalena Vodopija, predstavili su promjene u Pravilniku nagrade, kao i novog partnera Sajma i nagrade, istarski dnevnik "Glas Istre". Kako je istakla Magdalena Vodopija, Sajmu knjiga je od samoga po?etka dodjeljivanja bilo stalo da nagrada "Kiklop" bude izvaninstitucijalna i neovisna, te bi i do sada bilo teško održati nagradu bez zaštitnika i sponzora. Posebno zadovoljstvo je izrazila pronalaženju novog, ovogodišnjeg, partnera u "Glasu Istre" koji je, po njenim rije?ima, "i do sada pokazivao senzibilnost za knjigu i kulturu, a samim time što novi partner djeluje na podru?ju Istre i Pule, gdje se Sajam i održava, zadovoljstvo je ve?e".
Novi Pravilnik, statut i svi detalji oko knjižne nagrade "Kiklop" mogu se prona?i na stranicama : www.sanjamknjige.hr.  (N.L.).

Facebook komentari