Nacionalizacija privatnih seoskih dobara u općini Lanišće 2017.

POVRATAK U 1947. GODINU - U IME REPUBLIKE HRVATSKE
U Općinu Lanišće pristigla su dva Rješenja ''U IME REPUBLIKE HRVATSKE'' Općinskog suda u Puli, a koja nam je poslao predsjednik Udruge za upravljanje zajedničkom imovinom sela Lanišće, Vladimir Žmak.

1. Rješenje Općinskog suda u Puli-Pola, Zemljišnoknjižnog odjela Pula kojim se nalaže upis prava vlasništva u korist REPUBLIKE HRVATSKE župnoga stana i škole u vlasništvu Općinskog odlomka Slum, temeljem Zakona o proglašenju imovine zemljišnih i njima sličnih zajednica te krajiških imovnih općina općenarodnom imovinom iz 1947. godine.

2. Rješenje Općinskog suda u Puli-Pola, Zemljišno knjižnog odjela Buzet, koji donosi Rješenje da se dopušta upis na nekretninama Općinskog odlomka Podgaće (seosko dobro- privatno vlasništvo!!!), temeljem Zakona o proglašenju imovine zemljišnih i njima sličnih zajednica te krajiških imovnih općina općenarodnom imovinom iz 1947. godine.

Kako piše u dopisu, Udruga za upravljanje zajedničkom imovinom sela u Općini Lanišće će na sastanku u četvrtak, 12. siječnja 2017. godine, u 18 sati, razmotriti nastalu situaciju i temeljem slijedećih činjenica:

1. Ustav Republike Hrvatske jamči pravo vlasništva (čl. 48/1), a nepovredivost vlasništva je najviša vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske (čl.3).

2. Ustavno jamstvo prava vlasništva štiti sva imovinska prava u koja nedvojbeno pripadaju i ovlaštenička (užitnička) prava Općinskog odlomka (zemljišne zajednice).

3. Ovlaštenička prava su stečena prava, a negacija stečenih subjektivnih prava proturječi vrednotama i načelima pravne države.

4. Neupitna je moć izvršne vlasti u predlaganju propisa i zakonodavca u određivanju sadržaja donesenih zakona, ali je neprihvatljivo neizvršavanje ustavne obveze nepovredivosti prava vlasništva i ukidanja prisilnih mjera prijenosa privatne imovine u društveno vlasništvo.

Nakon sastanka članovi Udruge će donijeti odgovarajuće zaključke o poduzimanju mjera za zaštitu vlasništva privatnih seoskih dobara.

(rex)

Facebook komentari