Na današnji dan u Puli umro je arhitekt Guido Brass

GRATIS NAPRAVIO NACRT ZA IZGRADNJU CRKVE I SAMOSTANA SV. ANTUNA
U Puli na današnji dan 1937. godine umro je arhitekt Guido Brass. Diplomirao u Beču 1903.godine, a u Pulu je došao prije 1. svjetskog rata, gdje je radio na projektima javnih investicija kao što je rekonstrukcija kazališta Ciscutti 1918. Za talijanske vlasti radio u gradskom tehničkom uredu, a u Komoru arhitekata upisao se 1931. kao direktor ureda, te potpisao većinu projekata javnih gradskih investicija, a interesantno je da se spominje da je gratis izradio Nacrt za izgradnju crkve i samostana Sv. Antuna.

Važniji pulski projekti Guida Brassa:

- Pučka škola sv. Polikarpa u Puli, 1912,
- Mala komunalna palača (Palazzina comunale), 1925 (srušena u bombardiranju 1944–45)
- Glavni projektni nacrt za crkvu i samostan sv. Antuna u Puli, 1931 (izrađen na temelju rješenja A. Zime 1926., kojemu je po Moschenijevu projektu iz 1939. dodana polukružna apsida),
- Nerealizirani projekt zgrade turističkog instituta, koja je trebala biti izvedena uz današnji Park kralja Petra Krešimira IV.

(REX)

Facebook komentari