Moto susret Žminj tri dana poslije

MOTO-ŠPORKULJE?
Susreti motorista, kao i ve?ina drugih sli?nih susreta, popra?eni su ponekim glazbenim doga?ajem, uz koji se ispijaju ve?e koli?ine alkoholnih pi?a. Motoristi?ki susreti imaju i svoje specifi?nosti, koje se sastoje uglavnom u turiranju motora, trošenju guma i sli?nim isticanjima sirove muškosti odjevene u kožne jakne. Usput se ispija pivo iz plasti?nih ?aša, a u Istri se konzumira i glazbeni opus jednog ostarjelog tipusa što lamentira o najve?em mravu što mu je umro u vrtu… I, naravno, sve je to u redu. Barem više ili manje. Jer je organizator susreta, jelte, obavezan nakon završetka doga?aja prostor dovesti u polazno stanje, dakle - treba o?istiti sme?e, ukloniti zaštitne ograde i sl. Me?utim, ta se procedura ne poštuje baš uvijek. Tome svjedo?i i poprište zadnjeg moto susreta u Žminju, koji se održao u srijedu. Ovakvu sliku zatekli smo tamo tri dana nakon susreta. Pitate se tko ?e to po?istiti? I kad? Pa vjerojatno vjetar. Kad zapuše. Plasti?ne ?aše i ostali inventar završit ?e tada u okolnim šumama, koje su ionako tako dosadno i jednoli?no zelene... (N. B.)

Facebook komentari