More vs Nebo - VIDEO

JAK JUGOZAPADNI VJETAR I VELIKI VALOVI DANAS U PULI
Priroda je danas oduševljavala malobrojne šeta?e na pulskom Lungo Mare pokazuju?i svu svoju snagu i ljepotu. Visoki valovi od oko tri metara šamarali su obalu, pjene?i se i pršte?i u milijarde kapljica. Ma koliko nevjerojatno zvu?alo, u današnjem plesu valova bilo je i kupa?a, zapravo, bio je samo jedan kupa? kojemu, ?ini se nije smetala ni kiša, ni vjetar, a ni podivljalo more, ve? je stapaju?i se s njime na pu?ini zaranjao i izranjao, uživao u moru koje ga je ušuškavalo…Gnjurac je ve? do sada sigurno navikao na more i sve njegove hirove. Mi smo se ipak držali obale, na sigurnoj udaljenosti dometa kapljica nošenih jakim jugozapadnim vjetrom koji ?e sude?i po prognozama potrajati kroz današnji dan. (D.F.)

Video vezan uz članak

Facebook komentari