MO Veli Vrh: Programom građenja predviđena brojna uređenja

PODIZANJE STANDARDA ŽIVLJENJA NA VELOM VRHU 
Nastavlja se s aktivnostima za ishođenje akata za izgradnju prometne površine s cjelokupnom infrastrukturom na Paduljskom putu
Nova prometna površina u dužini od 135 metara s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom izgradit će se sljedeće godine u Ulici Brist. 

Dio je to programa građenja za 2019. godinu, kojim će se na području predmetnog mjesnog odbora realizirati i pripremiti brojne druge investicije. U kontekstu navedenog programa za istaknuti je i priprema za rekonstrukciju Paduljskog puta što obuhvaća uređenje prometne površine s cjelokupnom infrastrukturom u dužini od 1,4 kilometara. 

Izvršit će se i priprema za uređenje prometne površine s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u Ulici Monte Lesso u dužini od 200 metara te priprema za izgradnju prometne površine u dužini od 250 metara s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u Ulici Fojba.  Pristupit će se i pripremi projekta za ishodovanje akata za gradnju kojim će se u dijelu urediti Fažanska cesta, a suradnja na projektu planirana je s Općinom Fažana. 

Javna rasvjeta postavit će se u Sponzinoj ulici, na dionici na kojoj je ove godine položena sanitarna odvodnja i u sklopu kojih je radova Grad već izvršio pripremu za postavu javne rasvjete, te će se osvijetliti i dionica Vodnjanske ceste na kojoj je prošle godine Grad uredio nogostup. Iz navedenog može se zaključiti da izgradnjom i pripremama za ishodovanje akata za gradnju Grad sustavno radi na podizanju standarda življenja na području Velog Vrha. (REX/GRAD PULA)

Facebook komentari