Misteriozno odustajanje HDZ-a od Thompsonovog koncerta

ZAŠTO JE HDZ PREKO NO?I ODUSTAO?
Hrvatska top tema, koncert Marka Perkovi?a Thompsona u Istri, osim onih javnih, po svemu sude?i ima i svoje tajne putove. Istarski HDZ je po informacijama Regional Expressa nakon intervencije tajnika stranke Ivana Jarnjaka „odustao“ od potenciranja pri?e o Thompsonovom koncertu. Na današnjoj pulskoj pressici stranke Thompson je bio tek usputna tema, Janko Žuži? je primjetio: „Izgleda da ?e nam pokušati zabraniti da na groblje idemo u crnom kako ne bismo izgledali kao ustaše. Morati ?emo nositi crvena odijela, ili barem crvene Nike tenisice.“ Marino Roce je novinarima bez ikakvog dodatnog objašnjenja poru?io kako koncerta Thompsona u Žminju za Bartulju ne?e biti.
Trakavica oko ovog koncerta zbunila je novinare pa je izjava jednog od ?elnika istarskih HDZ-ovca protuma?ena kao želja Thompsonovog stožera da najprije „osvoji Pulu“ kako su i najavljivali. Da se u doga?anja oko ovog koncerta upetljala i „viša sila“ potvr?uju i vijesti Nove TV u kojima je izme?u ostalog  napomenuto i slijede?e: „Oglasilo se i Ministartvo kulture osudom umjetnika s ?ijeg se nastupa emitiraju rasisti?ke poruke, a ina?e ministarstvo daje dozvole za koncerte u Areni koja je spomenik nulte kategorije“. Je li misteriozno povla?enje HDZ-a završetak pri?e o Thopmsonovom "osvajanju" Pule ili ?e se HDZ ovog umjetnika ponovno sjetiti pred izbore pokazati ?e vrijeme. (N.M.)

Facebook komentari