Miodrag Čerina: „Radimo na tome da kvaliteta smještaja i prehrane bude što bolja“

PROBLEMATIKA KORIŠTENJA XICA KULMINIRALA AFEROM „TACNA“
Pulski studentski restoran u fokusu je medija proteklih dana zbog virtualne lavine komentara na nedavne događaje iz pulske menze. Naime, pojedini mediji su, oslanjajući se na Facebook objavu jednog studenta raspisali o tome da su „Tete u menzi ‘otele’ djevojci tacnu s hranom“ zbog toga što je htjela kupiti obrok na tuđu 'Xicu'.

U redakciju Regional Expressa pristiglo je opširno reagiranje Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na medijske objave i komentare na društvenim mrežama kojim žele "pojasniti situaciju". Predsjednik Jasmin Rami naglasio je da se ovdje radi o subjektivnim mišljenjima te da je zato nemoguće utvrditi na koji je točno način djelatnica restorana uzela tacnu studentici, s obzirom na uobičajenu ljubaznost osoblja te vrlo široki pult gdje je fizički teško dohvatiti tacnu s druge strane pulta.

Korištenje tuđe studentske iskaznice protivno je Pravilniku

Iz Studentskog zbora naglašavaju da je korištenje tuđe Xice protivno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata. Osim studenata, i djelatnici restorana čine povredu Pravilnika ukoliko dopuste studentu korištenje tuđe studentske iskaznice. 

Upitali smo ravnatelja pulskog Studentskog centra, Miodraga Čerinu za njegov komentar cijele situacije. „Od 2015. godine kad smo otvorili restoran i dom radimo na tome da kvaliteta smještaja i prehrane bude na što boljoj razini i u skladu sa svim standardima. U svakodnevnom kontaktu sa studentima to ćemo činiti i nadalje“, kazao nam je Čerina te dodao da je u tijeku postupak odabira izvođača radova za nove studentske paviljone i novi restoran kojeg očekuju završiti u veljači 2021.

Studentski zbor o higijeni restorana i kvaliteti hrane

Da je usluga Studentskog Centra kvalitetna potvrdili su i studenti kroz Studentski zbor te su se u svom reagiranju osvrnuli na razne komentare iz Facebook grupe pulskog sveučilišta. Što se tiče higijene, Rami kaže da se „u svako doba dana „teta čistačica“ može pronaći kako čisti, sprema tacne, priprema čisto posuđe i slično“. Zatim nastavlja da navodi o prodaji trulih banana nisu točni, već se „crne“ banane ostavljaju da ih studenti besplatno uzmu ako žele. Navodi o VIP gostima također su netočni – naime, dio studentskog restorana za posebne prigode kao što su to diplome studenata i konferencije projekata koristi se za domjenke, što je bolje nego da studenti prilikom diplome plaćaju skupe restorane za proslavu. Što se tiče kvalitete hrane, Rami ispred Studentskog zbora kaže: „Kvaliteta hrane nije upitna, sve je prema propisanim pravilnicima te se izvan tih pravilnika hrana ne može pripremati. Hrana se dobavlja sustavom javne nabave, kao i u ostalim studentskim restoranima u Republici Hrvatskoj“.

Prema komentarima na društvenim mrežama, studentska je javnost je podijeljena u mišljenjima. O svemu će se oglasiti i nadležno Ministarstvo koje je provelo redovnu inspekciju, a ravnatelj Čerina očekuje dobre rezultate, kao i do sada. 

(REx/ Renata Šimić, Foto: SC Pula)

Facebook komentari