Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara pozivni centar i jedinstvenu e-mail adresu

PODRŠKA UZ PRIMJENU UPUTA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE U ŠKOLAMA
U svrhu podrške dionicima sustava, Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je  pozivni centar u kojem će svakog radnog dana, od 8-17 h na tri telefonske linije, biti osigurana podrška vezano uz primjenu Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

Linije za podršku dionicima sustava:

  •     rani i predškolski odgoj i obrazovanje te razredna nastava (1.-4. razred osnovne škole): 01/4594 181
  •     predmetna nastava u osnovnim školama (5.-8. razred): 01/4594 182
  •     srednje škole i učenički domovi: 01/4594 183.

Upiti se mogu poslati i e-mailom, na adresu: idemouskolu@mzo.hr.

(rex)

Facebook komentari