Ministarstvo hrvatskih branitelja poziva nezaposlene branitelje

DA SE ODAZOVU AKTUALNIM MJERAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE
U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, Ministarstvo hrvatskih branitelja na svojim web stranicama objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja, Javni poziv za dodjelu potpora za novo zapošljavanje, te Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje u sklopu EU projekta.

Pozivi su namijenjeni nezaposlenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, nezaposlenoj djeci smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlenoj djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlenoj djeci hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Aktualni pozivi omogućuju navedenoj ciljanoj skupini između ostaloga, dobivanje poticajnih sredstava za podmirivanje troškova obrazovanja za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju, osposobljavanje, te za stjecanje dodatnih znanja i vještina, do iznosa od 12.000,00 kuna.
        
Obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva s do 50 zaposlenih i druge pravne osobe s do 50 zaposlenih, te zadruge s do 10 zaposlenih ukoliko zaposle osobu iz ciljane skupine stječu pravo na novčanu potporu u iznosu od 50.000,00 kuna po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine.
         
Nadalje, Javnim pozivom za dodjelu potpora za samozapošljavanje omogućeno je nezaposlenim osobama iz ciljane skupine stjecanje nepovratnih financijskih potpora do iznosa od 80.0000,00 kuna, a u cilju poticanja održivog samozapošljavanja hrvatskih branitelja i ostalih osoba iz ciljane skupine.

Detaljnije informacije vezano za javne pozive, uključujući obrasce za prijavu, kao i popis potrebne dokumentacije, dostupne su na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
 
Također, zainteresirane osobe mogu se javiti Ministarstvu hrvatskih branitelja, Područna jedinica Pula, ul. Bartolomeo dei Vitrei 16, ili na tel. 052/210-188.

(REX)
 

Facebook komentari