Miletić zahvalio članovima udruge UZIPRO

NA NESEBIČNOM TRUDU U PREVENCIJI OVISNOSTI
U pulskoj Komunalnoj palači gradonačelnik Boris Miletić primio je predstavnike udruge za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika o drogama UZPIRO. Predsjednica udruge Katarina Velkova Mešin upoznala je gradonačelnika s radom udruge kazavši, među ostalim, kako su udrugu 2005. osnovali roditelji ovisnika, koji su sa stručnjacima iz Centra za liječenje od ovisnosti prepoznali potrebu završetka postupka odvikavanja  i liječenja od uzimanja opojnih droga. „Članovi udruge su liječeni ovisnici koji se više ne drogiraju, ali isto tako i članovi obitelji ili volonteri", kazala je Mešin, ističući kako
udruga raspolaže uređenim prostorom u Šijani koje služi kao sjedište i mjesto na kojemu članovi polaze radionice suvenira, a na raspolaganju imaju i zgradu i poljoprivredno zemljište u Valturi.


Govoreći o najvećim problemima s kojima se susreću liječeni ovisnici, Mešin je istaknula otežane mogućnosti zapošljavanja: „Uz veliku stopu nezaposlenosti u Hrvatskoj, liječeni ovisnici koji su završili školovanje u društvu su stigmatizirani i teško nalaze zaposlenje, a time i financijske izvore za normalan život bez droge", kazala je Mešin. Mešin je navela i kako veseli činjenica da se u posljednjih nekoliko godina u Istarskoj županiji broj novih ovisnika o teškim drogama rapidno smanjuje.


„Udruga ima svoj dugoročni projekt aktivnosti koji provodi u fazama, a po potrebi i dopunjuje novim aktivnostima, prilagođavajući ga potrebama njenih članova. U nekoliko godina razvili smo aktivnosti edukacije, kao što su savladavanje vještina rada na računalu, radovi u maslinarstvu i vinogradarstvu, povrtlarstvu i voćarstvu ili pak zidarske i poslove ličenja", kazala je članica udruge Marica Blašković Krizmanić, dodavši kako članovi udruge čine sve kako bi liječenim ovisnicima o drogama pomogla da lakše održe jaku želju za cjeloživotnim izlaskom iz pakla droge.

Pulski gradonačelnik Boris Miletić zahvalio je svim uključenima u radu udruge na nesebičnoj pomoći kojoj pružaju liječenim ovisnicima te je napomenuo kako će Grad Pula uvijek i rado pomagati u radu i podržati kvalitetne projekte. 

Facebook komentari