MIK-ova karavana u Puli

VESNI NEŽI? RUŽI? NAJVIŠE GLASOVA

Sino? je više od tri tisu?e Puljana na Forumu pozdravilo i do?ekalo MIK-ovu karavanu na pretposljednjoj, devetoj ve?eri ovogodišnjeg Festivala. Svim u?esnicima i publici dobrodošlicu je poželio gradona?elnik Pule Boris Mileti?, nakon ?ega su se, uz najave Roberta Ferlina, predstavili svih 22 izvo?a?a takmi?arskog dijela festivala.

Nakon prebrojavanja glasova publike, od 423 važe?a glasa?ka listi?a, 155 glasova publike osvojila je Vesna Neži? Ruži? s pjesmom Nella Milottia "Istrijanska vesela". Slijede je sa 140 glasova "Barka lipog imena" u izvo?enju Gine Picini?, koja je i vode?a u ukupnom poretku, te na tre?em mjestu sa 63 glasa "Enzo Englez" u izvedbi Ljune i Todora. Nakon Pule, MiK se seli u Rijeku gdje ?e se, u nedjelju 1. srpnja, održati finalna ve?er. (N. L.)

Facebook komentari