Memorijal “Vladimir Deš?ak”

NE BAŠ SJAJNI PULEŽANI U organizaciji Udruge za prakti?no streljaštvo DOUBLE ALPHA iz Zagreba, a uz pokroviteljstvo Poglavarstva Grada Zagreba i MUP-a RH u subotu, 28. travnja 2007. godine održano je na streljani DOTRŠ?INA u Zagrebu natjecanje u prakti?nom streljaštvu – 1. Memorijal „VLADIMIR DEŠ?AK“, u ?ast i na sje?anje poginulog pripadnika Specijalne jedinice policije Policijske uprave Zagreba?ke „ALFA“. Sve?anom otvaranju Memorijala bili su nazo?ni gradona?elnik Grada Zagreba Milan Bandi? i na?elnik Policijske uprave Osje?ko – Baranjske Vladimir Faber, ratni zapovjednik Specijalne jedinice policije „ALFA“, uz brojne visoke goste i ?lanove obitelji poginulog pripadnika „ALFI“. Treba ista?i da je ovo prvi put da ovaj atraktivni sport ima ovako visoke pokrovitelje, što zna?i da je dugogodišnji trud strijelaca prakti?nog streljaštva ipak prepoznat i da ?e i ovaj sport možda zauzeti ravnopravno mjesto uz ostale priznate sportove. Nastupila su ukupno 62 natjecatelja iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Italije, ?ime je memorijal dobio i me?unarodni karakter. Vještinu i znanje u prakti?nom rukovanju pištoljem odmjerilo je 13 ekipa – ?lanovi sva ?etiri kluba prakti?nog streljaštva – ?lanova HRVATSKOG SAVEZA ZA PRAKTI?NO STRELJAŠTVO (CRO.P.S.A.) koji djeluju u RH (DELTA Zagreb, DOUBLE ALPHA Zagreb, PAMPAS Osijek i HOPLOLOŠKO DRUŠTVO Pula –od ove godine novi ?lan CRO.P.S.A), ekipa Specijalne jedinice policije Federacije BiH, ekipa Antiteroristi?ke jedinice Vojne policije, ekipe Specijalne policije iz Osijeka, Siska i Rijeke, te ekipa Interventne jedinice policije Zagreb. HOPLOLOŠKO DRUŠTVO Pula nastupilo je s dvije ekipe, a prva ekipa, H.D.P. 1, poja?ana talijanskim i slovenskim strijelcima (s kojima imamo izuzetnu suradnju), zauzela je izvrsno 5. mjesto. Prvu ekipu ?inili su Edgar Franjul i Goran Aha?i?, te Rajko Rošeto ( Športni klub HRVATINI iz Kopra ) te Brunetta Stefano ( OLD GUNNERS klub iz Brescie ), a drugu ekipu, H.D.P. 2, Marko Budimirovi?, Radeti? Alen, Ledi? Dario i Tunji? Davor, koji su zauzeli 13. mjesto, uz napomenu da su nakon položenog sigurnosnog te?aja IPSC-a po prvi put nastupili na natjecanju prakti?nog streljaštva (IPSC), te da nemaju mogu?nost treninga jer Pula nema streljane. Odra?eno je ukupno 8 odli?no zamišljenih i izvrsno postavljenih stage-ova, uz striktno poštivanje svih mjera sigurnosti pri rukovanju i uporabi vatrenog oružja, što je u ovom sportu na prvom mjestu. Završna sve?anost i podjela nagrada i priznanja najboljima, te spomen diploma svim u?esnicima Memorijala održana je u Policijskoj akademiji MUP-a RH u Zagrebu, a rezultati su slijede?i: 1. DOUBLE ALPHA 1 2. DOUBLE ALPHA 2 3. SJP Federacije BiH 4. INTERVENTNA ZAGREB 5. HOPLOLOŠKO DRUŠTVO PULA 1 6. ORAO Osijek 7. PAMPAS Osijek 8. ANTITERORISTI?KA JEDINICA VOJNE POLICIJE 9. DOUBLE ALPHA 3 10. USPDR RIJEKA 11. DELTA 12. DOUBLE ALPHA SISAK 13. HOPLOLOŠKO DRUŠTVO PULA 2 Pojedina?no su ?lanovi Hoplološkog društva Pula zauzeli 12. mjesto (Rajko Rošeto), 15. mjesto (Brunetta Stefano), 24. mjesto (Edgar Franjul), 42. mjesto (Goran Aha?i?), 54. mjesto (Marko Budimirovi?), 56. mjesto (Alen Radeti?-?auševi?), 57. mjesto (Dario Ledi?), te 58. mjesto (Davor Tunji?), a najbolji pojedinci bili su : 1. Damir Sladin (Double Alpha ZG) 2. Igor Praunsperger (Double Alpha ZG) 3. Ognjen Erakovi? (Double Alpha ZG) 4. Dejan Praunsperger (Double Alpha ZG) 5. Hrvoje Mari? (Interventna ZG).

Facebook komentari