Matija Debeljuh: Studija za Gubilište

MALA GALERIJA POREČ, ČETVRTAK, 12. SRPANJ U 21 SAT
Studija za Gubilište, nova je izložba Matije Debeljuha, koja nastaje kao vizualna bilješka za Gubilište - film u nastajanju. Trenutno u procesu realizacije kratki eksperimentalno-igrani film Matije Debeljuha, Gubilište temelji se na istoimenom romanu Mirka Kovača, čiji su motivi umjetniku služili kao literarni predložak.

Kovačev magični realizam svoje mjesto pronalazi i kod Matije Debeljuha. Istražujući vremensku dimenziju, identitet subjekta, putovanje i sjećanje, narativ filma formira se kao mjesto susreta usložnjenih slojeva fikcije, kao prostor naglašene temporalnosti, a film poput alepha, kao da u jednoj točki sažima i reflektira projekcije prošlog, sadašnjeg i budućeg vremena.
 
Film čija se ideja razvija istražujući odnose čovjeka, vremena i prostornog okruženja, mjesta i memorije, angažira odnose prošlosti i sadašnjosti. Ne radi se o uobičajenoj adaptaciji literarnog predloška, već o kompleksnim oblicima vizualnog prevođenja. Na taj način promišljanje ideje vremena, sjećanja i prošlosti - funkcionira kao narativna konstrukcija podložna pojedinačnim preispitivanjima.
 
“Proširiti” i “razlagati” referencijalne prostore filma ili videa bilo u okviru pripremnih radova, istraživačkog procesa ili rada na nastanku novog audiovizualnog djela, uobičajena je praksa Matije Debeljuha koju angažira u dosadašnjim radovima, a taj je umjetnikov prosede prisutan i u “Studiji za Gubilište”. Rezultat je najčešće fragmentarno strukturiran rad u kojem umjetnik prezentira i čini vidljivom namjeru i atmosferu budućeg djela, otvarajući javnim izlaganjem uvid u istraživački put i različite faze procesa rada na realizaciji umjetničkog djela i filma u nastajanju.
 
Središnji dio izložbe strukturira se oko elemenata cijevi građevinske skele koja definira prostor i skuži kao fizička i simbolička konstrukcija koja učvršćuje dijelove video instalacije, kao nosač za izlaganje različitih dispozitiva koji omogućavaju prikazivanje audiovizialnog sadržaja (monitor, projekcija). Na njima se prikazuju video isječci koji donose naznake atmosfere djela, a usmjereni su na reprezentaciju prostora koji gradi poetsku arhitekturu djela, prije svega interijere i krajolik. Tako nastaju video zapisi kraćeg trajanja  strukturirani kao digresije, skice za kratke ne-narativne  forme, koje dočaravaju stanja i atmosferu unutar zadanog prostora filmske fikcije, lišene tako dramatuške funkcije, ali impregnirane subjektivnim potencijalom. Na njih se nadovezuju predmeti prikupljeni u vitrinu - bilježnica, crteži, skice ili rekviziti, koje Matija izlaže kao svoj mali “kabinet čuda”.
 
(Branka Benčić)
 
Matija Debeljuh rođen je 14. 04. 1980. u Puli. Diplomirao je na Umjetničkoj Akademiji Dizajn Vizualnih Komunikacija - Video Oblikovanje u klasi prof. Vlade Zrnića, u Splitu. 2003.g. predstavljao je Hrvatsku na Bijenalu mladih umjetnika Europe i Mediterana. Do sada je izlagao na brojnim skupnim i samostalnim izložbama u Puli, Rovinju, Rijeci, Zagrebu, Sarajevu, Torinu, Trstu, Ateni, Vilniusu, New Yorku, Brusselsu… Sudjelovao je na brojnim radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu, između kojih se ističu Sarajevo Talent Campus, projekt Sarajevo Grad Filma i Berlinale Talent Campus. Eksperimentalni filmovi i video radovi Matije Debeljuha prikazivani su na međunarodnim festivalima gdje su osvojili i značajne nagrade. Filmografija/videografija: K51, La cantina di ferro, Opsesija, Contrada,Grad od Čelika, Gubilište (u postprodukciji).

(REX)

Facebook komentari