Luka Pula preuzima predsjedanje Udruženjem Hrvatskih luka

PRIOP?ENJE IZ LU?KE UPRAVE PULA
Iz Lu?ke uprave Pula, saznajemo da je koncem prošlog tjedna u prostoru Pulske Gradske Pala?e, uz nazo?nost  direktora i ovlaštenih osoba svih važnih Hrvatskih luka, od Luke Dubrovnik, Sjeverne luke Split, Trajektne luke Split, te luka Šibenik, Zadar, Rijeka i Pula, održana  Sjednica Udruženja Hrvatskih luka. ?ast da u slijede?em dvogodišnjem mandatu predsjedava Udrugom dobio je direktor Luke Pula – d.o.o., Dalibor Suljevi?. Novi Predsjednik Udruge, Suljevi?, zahvalio se na izboru i ukazanom povjerenju predsjedavanja Udruženjem u narednom dvogodišnjem mandatu pritom istaknuvši na potrebu još kvalitetnije suradnje u cilju zajedni?kog rješavanja postoje?ih problema u lu?kom gospodarstvu. Ujedno, novi  je Predsjednik za cilj postavio ja?anju uloge Udruženja luka u daljnjoj suradnji  sa tijelima državne uprave, lokalnom i regionalnom samoupravom, kao i ja?anje drugih oblika suradnje koje ?e biti utvr?ene Planom aktivnosti Udruženja u narednom mandatu. Luci Pula – d.o.o. je u svijetlu konsolidiranja redova, tržišnog i marketinškog promišljanja ovo još jedno hvale vrijedno priznanje ali i obveza i motiv više za daljnji sve uspješniji rad ovog pulskog gradskog poduze?a. Na kraju Sjednice, sve nazo?ne pozdravio je i Gradona?elnik Grada Pule, Boris Mileti?, ?estitao novoizabranom Predsjedniku, te zahvalio Udruženju što je ovu Sjednicu odlu?ilo održati u našem gradu. (REX)

Facebook komentari