Lažni doktori "operirali" po Istri

PREVARILI NAIVNE ZA 47.000 KN PREDSTAVLJAJU?I SE KAO DOKTORI
U ?etvrtak, 6. rujna, u policijsku je postaju zaprimljena zanimljiva prijava od strane gospo?e M. M. (52) iz okolice Vrsara. Došla je prijaviti prijevaru usljed koje je prevarena za 4.000 kuna. Naime, na njenim se vratima ku?e u Kloštru pojavio muškarac ja?e gra?e. Pri?aju?i ?eškim jezikom, predstavio se kao doktor. Kod gospo?e je ve? neko vrijeme kupovao doma?e vino kako bi stekao povjerenje. To je vino  preporu?io i svom prijatelju, drugom doktoru. Doktor br. 2 predstavio se lažnim imenom i tvrdio da radi u bolnici u Slavonskom Brodu.
Dana 1. rujna nazvao je ?eški doktor i rekao gospo?i M. M. da ?e kod nje do?i doktor iz Slavonskog Broda i kod nje ostaviti materijal koji ?e potom on preuzeti. Zamolio je gospo?u da plati robu, pa ?e on njoj vratiti novac pri preuzimanju. Rije? je bila o 5 kutija zapakiranih operacijskih skalpela za jednokratnu uporabu. Gdje su prevaranti nabavili taj materijal, nije poznato. Gospo?a je platila i nakon tri dana shvatila da je prevarena.
Na jednak na?in "doktorski" dvojac  prevario je i  S. C. (55) iz Vodnjana, no cifra je u ovom slu?aju mnogo ve?a. Kod nje je doktor ostavio operacijske noževe, a gospo?a mu je, misle?i da ?ini uslugu, u ruke dala 43 tisu?e kuna!
Ovim putem mole se svi koji su doživjeli sli?nu prijevaru, ili koji su upoznati sa sli?nim slu?ajevima, da sve prijave policiji kako bi se "doktorima" pronašao trag. Za sada je poznat njihov opis i godine. Obojica imaju izme?u 45 i 50 godina. (M. L.)

Facebook komentari