Labin-Dnevni program okupacije odraslih osoba s intelektualnim teškoćama

KREATIVNE, REKREATIVNE, SOCIJALIZACIJSKE I EDUKATIVNE AKTIVNOSTI
Uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u Gradu Labinu završavala se navršenim osnovnoškolskim obrazovanjem u centru Liče Faraguna kada su te osobe napunile 21. godinu. Nakon toga, zbog nepostojanja ustanove socijalne skrbi u koju bi se te osobe mogle uključiti, one su usmjerene samo na svoju obitelj. Na području Labinštine ima 20-tak osoba s intelektualnim teškoćama. Grad Labin je 2004. godine u okviru projekta Labin-Zdravi grad, a u cilju smanjenja nejednakosti u zdravlju, pokrenuo radionicu-igraonicu za djecu s posebnim potrebama koja se održava dva puta tjedno.2005. godine pokrenuta je i radionica za odrasle osobe s posebnim potrebama koja se također održavala dva puta tjedno uz financijsku podršku tvrtke Holcim Hrvatska d.o.o.  Cilj je bio kroz posebnu brigu Grada ponuditi djeci i odraslima s posebnim potrebama dodatne sadržaje i na taj način doprinijeti poboljšanju kvalitete njihovog života. Posredno , taj program nosio je benefit i roditeljima djece i odraslih osoba s posebnim potrebama koji se često moraju odricati i vlastitog zapošljavanja kako bi skrbili o toj djeci.Radionice za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama djeluju kontinuirano do danas, a aktivnosti se odvijaju u prostorima centra „Liče Faraguna“ Labin. Danas želimo učiniti još jedan iskorak u podizanju kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama.Od 02. veljače 2009. godine počinje Dnevni program okupacije odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Dnevni program obuhvaća kreativne, rekreativne, socijalizacijske i edukativne aktivnosti, a korisnici koji budu dolazili imati će za vrijeme obuhvata dva obroka. Aktivnosti za korisnike organizirat će se svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Na taj način :
-povećat će se razina individualne osposobljenosti za samostalan život korisnika
-smanjiti društvena izoliranost korisnika
-povećati opseg te dostupnost već postojećih oblika podrške u Gradu Labinu
-povećati potporu obiteljima

Realizacija programa provodit će se u suradnji s „Centrom za inkluziju i podršku u zajednici“ u prostoru Centra „Liče Faraguna“ Labin. Centar za inkluziju i podršku u zajednici je organizacija civilnoga društva čije su aktivnosti usmjerene djeci s teškoćama u razvoju te osobama s intelektualnim teškoćama. Naš je cilj unaprijediti kvalitetu življenja naših korisnika te integrirati ih u društveni život zajednice i svijet rada.U svrhu ostvarivanja cilja Udruga od 2005. godine obavlja djelatnosti koje se odnose na izvaninstitucionalnu skrb i podršku u zajednici i to razvijanjem i provođenjem: programa inkluzije i integracije društvenih skupina u zajednicu, dnevnog boravka i korištenja slobodnog vremena, psihosocijalne rehabilitacije, brige o zdravlju, edukacije i praktičnog osposobljavanja, savjetodavnog rada, programa zapošljavanja te drugih aktivnosti usmjerenih ka unaprjeđenju kvalitete življenja.Sa područja Grada Labina od 10 anketiranih osoba, na početku rada, bit će uključeno njih sedmero. Voditeljica ove radionice biti će Katja Ćus. Grad Labin je za realizaciju programa osigurao 120.000,00 kn u svom Proračunu.  Zahvala svima koji su bili uključeni u realizaciju ovoga programa posebno Centru „Liče Faraguna“ Labin i Centru za socijalnu skrb Labin. (REX)

Facebook komentari