Kvartet Pro et Contra u srijedu u Peroju

NASTAVLJA SE VODNJANSKO LJETO U sklopu programa "Vodnjansko ljeto" za ovu je srijedu, 1. kolovoza, s po?etkom u 21 sat na perojskom trgu najavljen nastup kvarteta Pro et Contra. Pulske glazbenice, ?lanice ovog ansambla, muziciraju zajedno još od 1995. godine, a dosad bilježe više od 450 nastupa (klasi?ni koncerti, promenadni koncerti, prigodni nastupi…).
Na repertoaru su im djela od razdoblja baroka i klasike (Bach, Tartini, Mozart, Schubert) do skladbi suvremenih hrvatskih autora (Para?, Milotti, Lorkovi?).
Nadalje - a to bi bio odabir za promenadni koncert u sklopu Vodnjanskog ljeta - uz klasi?ne evergrine (be?ki valceri, serenade, operetni brojevi), njegujemo i program rado slušanih plesnih i filmskih skladbi, nastalih do i oko sredine prošloga stolje?a (kao što su Moon River, Amapola, Valencia, Hello Dolly, Perfidia…).
Sastav Pro et contra ve? je više od desetlje?a poznat i kao dio sve?anog protokola vjen?anja u pulskoj gradskoj pala?i, po ?emu je Pula prepoznatljiva ?ak i u inozemstvu.
Za nastup u Peroju kvartet Pro et contra odabrao je program pod nazivom Šetnja kroz stolje?a. Svakim svojim nastupom i izborom neprolaznih glazbenih numera, klasi?nih i popularnih evergrina - koje publika prepoznaje - kreiraju romanti?no ozra?je, od nostalgi?nog do radosnog, a sve u šetnji kroz stolje?a.

Pro et contra  su:
Nataša Dragun, flauta
Nataša Goranovi? Rankovi?, violina
Branka Tomaši? Ramadanski, violon?elo
Vesna Ivanovi? Ocvirk, klavir
(S. Š./IP)

Facebook komentari