Kulturno-turisti?kim pobudama prema rušenju spornih granica

NOVI PROMIDŽBENI FILM I TVRDO UKORI?ENO IZDANJE »SRCA ISTRE«
Piše:Nevena Trgov?i?
Nakon samo tri mjeseca danas su u pulskoj Galeriji Cvajner opetovano predstavljeni rezultati projekta »The Heart of Istria« ?iji su provoditelji Istarska županija i Univrza na primorskem, Znanstveno raziskovalno središ?e, dok su partneri projekta Grad Buzet, Op?ine Kopar, Izola i Piran. Doduše oni su danas predstavljeni u ponešto druga?ijim oblicima, tj. ambalažama. Naime, u prosincu su bile predstavljene ?etiri publikacije ?etiriju obra?enih cjelina ( Istarske freske, Istarski kašteli, Istarski arheološki parkovi – Put bogova, Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja) i pripadaju?i im leci, i to u ?etiri jezika, tj. u dvije kombinacije, u slovensko – engleskoj i hrvatsko – talijanskoj varijanti, promidžbeni film, koji je tada navodno bio u tek radnoj verziji, te gotovo ?itava ekipa koja je sudjelovala u ovom projektu. No, danas ve?ina iste ekipe nije bila prisutna, pošto se projekt ve? drugi put predstavlja u Galeriji Cvajner o?ito nije za shodno nalazio do?i Župan, koji je prisustvovao predstavljanju u prosincu, a istim slijedom prisutnima se nisu obratili ni autori tekstova, koji su prošli put bili najizloženiji oku i uhu javnosti, posebice oni »pore?kog kruga«, Sniježana Matej?i? i Jugo Jakov?i?. Nadalje, publikacije, koje baš i nisu imale jasnu svrhu pa nam ni projektna koordinatorica, Sandra Ili? nije znala dati jasan odgovor kako i gdje ?e se one distribuirati, zamijenjene su slovenskim izdanjem naklade Annales iz Kopra, upakiranom u zajedni?ke korice knjige, i opet u istoj kombinaciji jezi?nih prijevoda. A film i dalje prati glazba Livia Morosina, no sada je on premontiran i to?niji u naglascima hrvatskog standardnog jezika. Na sre?u, projekt »Srce Istre: Kultura i baština Istre, Razvoj prekograni?nih itinerera u urbanim i ruralnim podru?jima Istre« a koji je odobren je u sklopu Programa za susjedstvo Slovenija – Ma?arska – Hrvatska 2004-2006, ima još poneke zanimljive sastavnice, posebice u slovenskom realizacijskom udjelu. Tako je slovenski provoditelj projekta objavio hvale vrijednu trojezi?nu (slovensko – talijansko – hrvatsku) monografiju »Pietrapelosa« Darka Darovca, a ?etirima navedenim temama dodao je i »Put tradicije i naslije?a Istarskih gradova« koja podrazumijeva izdavanje srednjovjekovnih statuta gradova Izole i Pirana. Bile su, za gotovo 24 mjeseca trajanja projekta, organizirane i ?etiri radionice (Turisti?ka ponuda i njeni nositelji u Istri - Pore?, Turisti?ka ponuda i njeni nositelji u Istri – Kopar, Istarski identitet i ruralna arhitektura, Beram kroz povijest i Šareni trag istarskih fresaka), Dani arheologije u Piranu, nekoliko stru?nih ekskurzija te geodetsko i arhitektonsko snimanje kaštela Kožljak. Ovaj razvikani projekt ima, kako i prispodobi, i svoje mrežne stranice gdje se, uz tekstove navedenih brošura, ponu?eni i iznimni znanstveni ?lanci Maurizia Levaka, Željka Bistrovi?a, Tomislava Vignjevi?a, Marijana Bradanovi?a i Vesne Girardi Jurki?. Današnjom je prezentacijom projekta otvorena i izložba Renca Kosinoži?a, jednog od autora fotografija koje krase knjižna izdanja »Srca Istre«, a pogled na njih u svom ovom uskomešalom »rušenju istarskih granica« vra?aju ono mirno i misaono divljenje kulturnom bogatstvu Istre. Za razliku od prošlogodišnjeg predstavljanja projekta ovoga su puta bili prisutni i predstavnici  županijskih institucija, Povijesnog muzeja Istre i Etnografskog muzeja Istre, a prisutna su bila i mnoga poznata lica iz istarskog kulturno-politi?kog miljea koje je pak u sli?nim prigodama uvijek mogu?e vidjeti.

Facebook komentari