Ksenija Prohaska oduševila Puljane

FRANCUSKA ŠANSONA JE UVIJEK U MODI
Prekju?erašnje ve?eri u Istarskom narodnom kazalištu glumica i pjeva?ica Ksenija Prohaska uspjela je obojiti kao ve?er francuske šansone. Naime, u produkciji splitske Umjetni?ke agencije Caravan stvaran recital »Pri?a o Edith Piaf« u ?etvrtak je imala priliku vidjeti, i što je puno važnije, slušati pulska publika. »Pri?u o Edith Piaf« Prohaska je sama osmislila i realizirala, a sama je napisala i tekst po predlošku biografske knjige Simone Berteaut, polusestre, životne prijateljice i poslovne suradnice Edith Piaf. Dijelom ?itane, dijelom citirane, a dijelom prepri?avane fragmente knjige Simone Berteaut Prohaska je s više ili manje strasti, suosje?anja i patetike predstavljala prisutnoj publici koja je željno iš?ekivala svaku  glazbenu to?ku. Prohaska, ina?e vrsna interpretatorica repertoara Marlene Dietrich i Billie Holiday, publiku je oduševljavala izvedbama poznatih šansona velike dive, sitnog stasa Edith Piaf. Kseniji Prohaski, pjeva?ici vrsnog glasa, u INK-u su pri nastupu pripomogli njezin vjerni pratitelj na klaviru Ivan Boži?evi? i Alessandro Damiani koji je ovaj ve?ernji koncert za?inio pjesmom Ivesa Montanda, nakon kratkog prepri?avanja ljubavne pri?e izme?u Paif i Montanda. Prema koncu koncerta publika je Prohasku nagra?ivala sve ja?im pljeskom, a splitska je pjeva?ica publici uzvratila zahvalu s dvije ponovljene pjesme, na apsolutno zadovoljstvo prisutnih ?iji je broj i opet dokazao da je francuska šansona uvijek u modi. (Nevena Trgov?i?)


Facebook komentari