KRUPP organizirao pješa?enje za djecu

MALIŠANI ŠETALI U ŠIJANSKOJ ŠUMI

Danas se po tre?i put organiziralo pješa?enje u Šijanskoj šumi na stazi Mali princ. Klub rekreativaca u prirodi Pula „Istra“ aktivan je u poticanju djece na aktivno pješa?enje, ozna?ile su se tri staze za djecu, a njihovim su se roditeljima prilikom šetnje dijelila nova knjiga koju izdaje KRUPP Istra, „Dje?je staze za pješa?enje u prirodi“. Autor je Savo Ili?, a knjiga je nastavak poticaja djece i roditelja na aktivnost. (P.A.) 

Facebook komentari