Krempite od milijun kuna

STRUGALICA

Piše: Damir Strugar

Nedavno smo ostrugali gradsku vlast da inertno gledaju na to kako im zakupci poslovnih prostora u Puli duguju ?ak 32 milijuna kuna. Pa je ta konstruktivna kritika o?ito dala prve rezultate. Naime, otkaz je dobilo petero zakupaca! Me?u njima tvrtka “Megapixel” koja zakupninu u Flanati?koj 15 nije pla?ala pune tri godine i dužna je gradu milijun i 110 tisu?a kuna, te nekad poznati slasti?ar “Ma?ar” u Scalierovoj ulici, koji je gradu dužan milijun i 100 tisu?a kuna. On (a zove se Erdeši ?ula) svoju mjese?nu zakupninu od 6.510 kuna nije pla?ao punih 14 godina?! I sad se zaista name?e pitanje kako je mogu?e 14 godina ne pla?ati zakup? Je li netko cijelo to vrijeme uzimao neki novac, a Ma?aru obe?avao da ?e se taj dug prema gradu izbrisati? Što bi bilo da netko od nas obi?nih gra?ana ne plati režije tri-?etiri mjeseca? Naravno, gradska bi poduze?a odmah ustala tužbom, a evo slasti?ar je Ma?ar svojim kola?ima o?ito pomutio gradskim nadležnim službama mozak ?ak 14 godina. I što nakon svega? Ništa! Otkazan mu je ugovor o zakupu! A dug, gospodo gradski oci? A dug? Ho?e li to netko jednog dana platiti? Ma?ar ili Sveti Petar? Ili ?e kao po obi?aju sve popapati maca… A kvalitetno je ovih dana papao i naš slavni pulski saborski zastupnik Silvano Hrelja, lažni penzioner (ro?en 1957. godine) i ?lan Hrvatske stranke umirovljenika. Nakon što je nabacio koju kilicu (saborski je restoran vrlo jeftin, a jako kvalitetan) i utegao se u novo odijelo (kako bi i sve?ano proslavio novi saborski mandat), di?ni je Silvano brže-bolje potr?ao Ivi Sanaderu i pružio mu podršku u formiranju nove vlade. Sve je to, naravno, moralno i u redu, ali ?isto sumnjam da su mu istarski umirovljenici koji su ga izabrali u Sabor dali placet da svoju podršku pruži HDZ-u, a ne SDP-u. No, kako mi re?e jedan pulski umirovljenik, do?i ?e Silvano u Pulu, pa ?e ga njegovi kolege umirovljenici zapitati za juna?ko zdravlje i politi?ku naklonost. Nema sumnje, Hrelja je tvrd orah, politi?ki podmazan kao jegulja, te ?e penzi?ima brže-bolje znati za?epiti usta. Sa ili bez argumenata, svejedno je! No, argumenti ipak idu u prilog opravdanosti raskopane Pule! Kopa se na svim frontovima, pa Pula pomalo po?inje li?iti na raskopani grad, da ne kažem rudnik. Kopa se pred Arenom, kopa se u Kandlerovoj, kopa se uzduž zaobilaznice, kopa se u parku pred Katedralom na Rivi, kopa se kraj Pošte i Uljanika, kopa se po Verudi… Ajde, ajde, neka se kopa! Valjda ?e zima biti blaga, pa ?e svi radovi biti završeni do prolje?a. Jer, raditi se mora. Uostalom, ve? smo i navikli na raskopani grad, pa ?emo izdržati i ovu zimu. Samo da se na prolje?e neke mudre glave ne dosjete da kopanje ipak nije završeno, pa da se s istim ne nastavi sve do po?etka turisti?ke sezone…
I još nešto za kraj! Vidim da je zapo?elo renoviranje bivšeg kina Zagreb. Fala Bogu da je i to kona?no došlo na red. No, moje nagradno pitanje za 7 milijuna kuna glasi: što mislite, ho?e li preure?enje biti gotovo do lipnja idu?e godine, kao što je i najavljeno?

Facebook komentari