Kreativna kuhinja u centru cjelovitog zdravlja Valovi u Puli

ZAMKE VEGETARIJANSTVA
U petak je u centru cjelovitog zdravlja “Valovi“ u Puli, a u sklopu kreativne kuhinje ?iji je idejni za?etnik “Makronova“ iz Zagreba, održano predavanje o mogu?im zamkama u koje mogu upasti oni koji žele iz bilo kojeg razloga prije?i na vegetarijanstvo.Predava? je bila Ana Janjatovi? Zorica koja je, pored prednosti koje može imati vegeterijanstvo kao na?in ishrane, upozorila i na negativne aspekte koje ta promjena može imati u sebi. Bilo da je odluka o vegetarijanstvu nastala zbog zdravstvenih problema ili zbog pomodarstva ili pak iz duhovnih pobuda, treba se educirati o kalori?nim i inim vrijednostima hrane koju unosimo u sebe. Poseban je naglasak bio na negativnom utjecaju še?era, koji je najrašireniji sastojak ljudske ishrane bez obzira na podneblje. Koliko god da svi svakodnevno uzimamo še?er bilo uz kavu i kola?e, bilo u ?okoladi ili na neki drugi na?in, on ima veliki negativan u?inak na ljudsko zdravlje i trebalo bi njegovo konzumiranje minimizirati.Pored toga bilo je rije?i o konzumiranju sezonske hrane, koja ima najve?e vrijednosti baš kad je njen period, unato? tome što nam je sada u bilo koje doba godine, zahvaljuju?i velikim trgovinskim lancima, dostupno bilo koje vo?e ili povr?e.Treba biti oprezan, kako je upozorila Ana, pri korištenju namirnica iz drugih kultura i sa drugih meridijana, jer ono što je tako omiljeno i korisno u Indiji ili u Kini nema uvijek isti u?inak i na našem podru?ju, jer je hrana kroz povijest prilago?avana i klimatskoj oblasti, jer postoje odre?eni tipovi hrane koji “hlade“ i nasuprot tome oni drugi koji “griju” organizam.Bilo je i rije?i o ishrani po krvnim grupama koja nekima zaista pomogne i oporavi organizam dok sa drugima to nije slu?aj, tako da u suštini svaka promjena u ishrani je individualna i stoga prije no što se netko odlu?i za nju treba se naravno educirati da bi ta odluka polu?ila pozitivne rezultate. (S.J.)

Facebook komentari