Krajnje je vrijeme da se projekti počnu realizirati, a ne prebacivati iz godine u godinu

PRIOPĆENJE IZ FAŽANSKOG IDS-a
 „Mještani Fažane, Valbandona i Šuride za novac koji uplaćuju u proračun Općine zaslužuju konkretne projekte i opipljive rezultate“, poruka je predsjednice IDS-a Fažane Dragane Belas uoči sjednice Vijeća Općine Fažana – Fasana na prvoj raspravi o Prijedlogu Proračuna za 2019. godinu. 
I ove je godine, naime, fažanski IDS podnio veliki broj realnih i provedivih prijedloga projekata za formiranje  Proračuna koji su posljedica brojnih razgovora s mještanima općine i koji vjerno oslikavaju njihove potrebe. Općinska vlast je poručila da je prihvatila IDS-ove prijedloge, možda u nedostatku svojih, te da će za iste u proračun uvrstiti izradu projektne dokumentacije. 
Fažanski IDS napominje da se realizacija ključnih projekata prebacuje iz godinu u godinu, te da po običaju proračun svake godine iz „ambicioznog“ sa zadnjim rebalansom dođe do „žalosnog“. Općinski proračun prosječno godišnje iznosi oko 35 milijuna kuna, a kada to pomnožimo sa zadnjih desetak godina s pravom se pitamo zašto ključni projekti nisu već izgrađeni i stavljeni u funkciju, poručili su iz IDS-a Fažane dodajući da mještani zaslužuju puno više od pukih obećanja. 

- Stoga, u slijedećoj ćemo godini uvesti jednu novinu – na svakoj drugoj sjednici zatražit ćemo od načelnika da nas izvijesti o realizaciji svakog pojedinog projekta. Na taj način ćemo imati jasniju sliku tijekom cijele godine radi li se na projektima ili su samo stavka proračuna.

U IDS-u Fažana smatraju kako treba odmah krenuti s radom te da nema mjesta izgovorima. „Dugi niz godina ključni projekti stavljaju se pod tepih, stoga nama je nedopustivo da se izvršenje projekata ponovno prebaci na 2020., odnosno 2021., što se jasno može iščitati iz projekcija proračuna koji je prigodno za kraj mandata nerealno „napuhan“ do iznosa od 50 milijuna kuna. 

Govoreći o prijedlozima projekata za formiranje Proračuna, IDS je predložio, između ostalog, rekonstrukciju luke u Fažani, izgradnju dodatnih vezova, odnosno privezišta, izgradnju sportskog centra u Fažani, sigurniju Fažansku cestu počevši od obostranih autobusnih stajališta u Šuridi, izgradnju kružnog toka kod skretanja prema Puntiželi, izgradnju skate-parka, društvenog centra u Valbandonu, kao i izgradnju parka za djecu, uređenje javne površine valbandonske plaže, izgradnju poduzetničke zone San Pellegrino, reciklažnog dvorišta te Doma umirovljenika. 

ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR
Ured za odnose s javnošću IDS-a

Facebook komentari