Konstituirana vije?a nacionalnih manjina za Istarsku županiju

MANJINE DOBILE SVOJE PREDSTAVNIKE
Konstituiranje Vije?a srpske nacionalne manjine za Istarsku županiju održano je dana 7. kolovoza 2007. godine  u Puli. Za predsjednika je izabran Radomir Jankovi?, a za zamjenika predsjednika Miloš Baji?. Konstituiranje Vije?e talijanske nacionalne manjine za Istarsku županiju održano je dana 7. kolovoza 2007. godine u Puli. Za predsjednika je izabran Nicolò Sponza, a za zamjenicu predsjednika Luana Visintin. Konstituiranje Vije?a slovenske nacionalne manjine za Istarsku županiju održanoj ja dana 8. kolovoza 2007. godine u Puli. Za predsjednika je izabran Vinko Knez, a za zamjenicu predsjednika Jasmina Ili? Drakovi?. Konstituiranje Vije?a bošnja?ke nacionalne manjine za Istarsku županiju održano je dana 8. kolovoza 2007. godine u Puli. Za predsjednika je izabran Senad Prši?, a za zamjenika prof. dr. Jusuf Šehanovi?.
Konstituiranje vije?a albanske nacionalne manjine za Istarsku županiju održano je dana 9. kolovoza 2007. godine u Puli. Za predsjednika je izabran Tom Bisaku, a za zamjenika predsjednika Pjeter Jakupi.
Konstituiranje vije?a romske nacionalne manjine za Istarsku županiju održano je dana 9. kolovoza 2007. godine u Puli. Za predsjednika je izabran Redžep Hodža, dok ?e se izbor zamjenika izvršiti na narednoj sjednici Vije?a. Kandidata za ?lana Savjeta za nacionalne manjine RH prof. dr. Jusufa Šehanovi?a istaknulo je samo Vije?e bošnja?ke nacionalne manjine za Istarsku županiju, dok ?e ostala Vije?a nacionalnih manjina svoje kandidate istaknuti naknadno. (IP)

Facebook komentari