Komunikacija u zdravstvu - važnost izgovorenih riječi

DANAS 13. SIMPOZIJ DISTROFIČARA ISTRE
Najavljen je 13. simpozij distrofičara Istre – 'Komunikacija u zdravstvu - važnost izgovorenih riječi' koji će se održati u četvrtak, 23. studenog u 10,30 sati u Domu sportova Mate Parlov Pula.

Osnovni cilj simpozija je potpora integraciji i socijalizaciji naših oboljelih članova i njihovih obitelji.
    
Na simpoziju će učestvovati predstavnici svih Domova zdravlja Istarske županije, predstavnici medicinskih centara i Centara socijalne skrbi koji će se tijekom radnog dijela aktivno uključiti u rad simpozija.
    
‘Biti će to jedinstvena prilika da se o našim potrebama, specifičnostima, dijagnozama i rehabilitaciji educira veliko mnoštvo kvalitetnih i potrebitih osoba i šire javnosti, poručili su iz Društva distrofičara Istre.
   
Predavače i slušače simpozija ocjenjivati i bodovati će kao i prethodnih godina Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora zdravstvenih radnika i Hrvatska psihološka komora.

P R O G R A M
 
10:30 Okupljanje sudionika   
11:00 Uvodna riječ i otvaranje 13. Simpozija  Predsjednik, Josip Brkljača
10:15 Pozdravne riječi uzvanika   
11:30  Marica Mirić, dipl. ing. ''Mišićna distrofija – kud plovi ovaj brod?''
11:55 Barbara Kercan, bacc. Physioth Talijanska srednja škola Rovinj  Komunikacijske vještine zdravstvenih djelatnika
12:15 Olga Rojnić, med. sestra  ''Važnost dobre komunikacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti''     
12:30 Pauza za osvježenje       
13:00 Diego Brumini, mr.sc.dr.  ''Komunikacija u palijativnoj skrbi''
13:25 Tina Tepšić, dr.med., spec. ortopedije     ''Izazovi u komunikaciji kod traumatološkog pacijenta''     
13:40 Pauza za ručak       
14:30 Anka Dušanek, profesor defektolog.  ''A lijepo sam ti rekla''  
14:55 Vana Dominis, edukantica bazičnog dijela gestalt terapije  ''Različiti, a isti''     
15:20 Robert Jurić, ortopedski tehničar  ''Komunikacija ortopedskog tehničara sa korisnikom u svrhu adekvatnije opskrbe''    
15:40 Pauza za osvježenje   
16:10 Davorka Smoljanić, dr. spec. psih.  ''I bijaše riječ''  
16:35 Prim. dr. sc. Dubravko Marković  ''Kako razgovarati o bolnim temama''    
17:00 Završna riječ sudionika

rex

Facebook komentari