Jakov?i? i Radin kod Mesi?a

MANJINE ZAJEDNO, A IDS SIGURNO U VLADU LIJEVOG CENTRA

I na drugi krug konzultacija kod predsjednika Mesi?a na pregovore prve su stigle snage manjina. Prema protokolu, razgovore na Pantov?aku zapo?eo je danas zastupnik talijanske manjine Furio Radin. »Ja u ovom trenutku nisam u mogu?nosti prihvatiti vladu ako je Sanader sastavi, a s druge strane Milanovi? koji je prihvatio naše zahtjeve, iako napominjem da je bilo samo razgovora i s jednom i drugom stranom - nikakvih pregovora, nisam siguran da ima brojke koje bi mu omogu?ile sastavljanje vlade. Ve?ina manjina biti ?e zajedno, mi smo se sastali malo prije, nakon što smo prošli konzultacije kod predsjednika i prihva?ena je ta naša zajedni?ka pozicija i potreba da zajedni?ki nastupamo. Naravno, sve manjine osim Nazifa Memedija koji je ve? potpisao sa Sanaderom. U ovom trenutku nemam osnova za podržati vladu jer pregovori nisu završeni, i na sli?an na?in misle i zastupnici ostalih manjina. Ja, odnosno mi, sada ?ekamo da budemo pozvani, najprije zajedno o zajedni?kom dokumentu, a onda pojedina?no o našim zahtjevima. To je cijela pri?a. Pred nama je još jedno razdoblje u kojem o?ekujemo pregovore.» izjavio je Radin.
Ivan Jakov?i? je bio puno jasniji nakon konzultacija kod Stjepana Mesi?a. Kao i nakon prvih napomenuo je da ?e tri zastupnika IDS-a biti u vladi isklju?ivo ako to bude vlada lijevoga centra, a  kako je prije neki dan napomenuo Damir Kajin «glas za IDS naj?vr?i je glas protiv HDZ-a» o?ito je da koalicija s HDZ-om ne dolazi u obzir. «Ukoliko Sanader bude sastavljao vladu mi ostajemo u oporbi, gdje se sasvim dobro snalazimo.» rekao je Jakov?i?.(L.D)

Facebook komentari