Kapitalne potpore op?inama Kršan, Raša, Barban, i Gra?iš?e

NAMJENSKA SREDSTVA IZ PRORA?UNA ISTARSKE ŽUPANIJE
U ponedjeljak, 16. lipnja 2008. godine u sjedište Op?ine, Kršan,Blaškovi?i 12, Kršan, istarski župan Ivan Jakov?i? i na?elnici op?ina Kršan, Raša, Barban i Gra?iš?e potpisati ?e Ugovore o namjenskom utrošku sredstava iz Prora?una Istarske županije za 2008. godinu.Tim Ugovorima Županija daje kapitalnu potporu Op?ini Kršan 350.000,00 kuna za izgradnju vodospreme Plomin II, Opcini Raša 500.000,00 kuna za zamjenu vodovodne cijevi na cjevovodu Breg- Koromacno, Opcini Barban 500.000,00 kuna za uredenje zdravstvene stanice, sanaciju društvenih domova i asfaltiranje nerazvrstanih cesta i Op?ini Gra?iš?e 400.000,00 kuna za izgradnju pro?ista?a i glavnih kolektora odvodnje otpadnih voda. Ugovori ce se potpisati u 9.00 sati. (REX)

Facebook komentari