Kandidirana dva projekta s ciljem cjelovitog upravljanja zaštitom prostora

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE
Danas su u Zavodu za prostorno uređenje Istarske županije ravnateljica zavoda Ingrid Paljar i Latinka Janjanin, stručna savjetnica za prirodne sustave predstavile javnosti dva projekta kandidirana za sredstva iz Europske Unije. Radi se o projektu Shape  - kartiranje podmorja unutar zaštićenog obalnog pojasa te Infocom – Adria –   povezivanje institucija koje se bave prostornim planiranjem  putem uspostave informacijsko-komunikacijsko-tehnoloških alata. U oba projekta Zavod je partner sa točno definiranim aktivnostima i budžetom koji će dobiti ako se projekt  prihvati, što znači da će se automatski rasteretiti županijski proračun za navedene aktivnosti Zavoda.
Ukupni budget projekta SHAPE iznosi 3.9 milijuna eura, a u njemu sudjeluje  šest zemalja s 13 partnera iz  Italije, Hrvatske, BiH, Crne Gore i Albanije. Zavod za prostorno uređenje Istarske županije u sklopu projekta SHAPE radi kartiranje podmorskih staništa u ukupno devet općina i gradova Istarske Županije: Labin, Pula, Vodnjan Kršan, Barban, Raša, Marčana, Medulin, Fažana. Kartiranje podmorskih staništa izvršiti će se prema postojećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske sukladno Pravilniku o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova, te regulativi EU.
Projekt bi trebao trajati 36 mjeseci počevši od ožujka 2010. do veljače 2013., a rezultirao bi Kartom podmorskih staništa Istarske županije, prijedlogom morskih područja NATURA 2000 te adekvatnom namjenom morskog akvatorija na temelju istraživanja u postupku prostornog planiranja.
Vezano uz projekt Informacijsko komunikacijskog centara za jadransku regiju sredstva će se osigurati unutar programskog okvira IPA-e Jadranske prekogranične suradnje za  2007.-2013., a predlagač –vodeći partner je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, dok su partneri na projektu Zavod za prostorno uređenje Istarske županije i Geonetlab S.r.l., Trst, Italija. Ukupan trošak projekta u eurima iznosi 816.667,00 eura; iznos EU darovnice je 664.246,91 eura; iznos donacije koji osigurava Istarska županija – Zavod  je 31.600,05 eura dok Iznos ukupnog budžeta koji dobiva Istarska  županija – Zavod  od Europske Unije - u projektu iznosi 210.667,00 eura.
Uočeni problemi koji se žele riješiti ovim projektom: neravnomjerni regionalni razvoj, upravljanje  informacijskim sustavom i spor prijenos podataka,  komunikacijski sistem  nije prilagođen potrebama i mogućnostima svih zemalja u regiju, spori razvoj poslovne suradnje i razmjene podataka nije dovoljno razvijena informacijska i komunikacijska mreža kao korisni alat za razmjenu znanja i iskustava. 
Projekt je namijenjen regionalnim upravama, javnim institucijama, investitorima, turistima. (REX / M.Angelini)

Facebook komentari