Kampanja Goletta Verde u ponedjeljak u Rovinju

STIŽU I REZULTATI KAKVO?E MORA NA ISTARSKIM PLAŽAMA

Goletta Verde, kampanja talijanske organizacije za zaštitu okoliša Legambiente, koja traje ve? 22 godine, podsje?a nas na odgovornost svih gra?ana i institucija prema o?uvanju mora i priobalja. Ve? šestu godinu za redom, u sklopu kampanje Zelene Istre i Legambientea, Goletta posje?uje i istarsku obalu, a ove godine svoje dvomjese?no apel-putovanje po Jadranskom moru i lukama zapo?inje u nedjelju u Rovinju. I ove ?e godine Goletta informirati javnost o kvaliteti mora na kupalištima, upozoravati na uzroke poput ispuštanja nepro?iš?enih otpadnih komunalnih i industrijskih voda u more, na pošast uništavanja obale gradnjom i na bespravnu gradnju, o nužnosti poticanja održivih oblika turizma, o nužnosti osnivanja zašti?enih podru?ja u moru. Tom ?emo prilikom objaviti i rezultate analize kakvo?e mora s 12 istarskih kupališta (4 u Puli, 4 u Medulinu i 4 u Rovinju).

Prisjetimo se, prošle je godine upravo uzorkovanje mora u okviru ove kampanje pokazalo da se, unato? redovitim analizama koje provodi Istarska županija i generalno dobrim rezultatima kvalitete mora, ipak doga?aju prekora?enja maksimalno dopuštenih koncentracija mikrobioloških parametara i to zbog nesavjesnosti pojedinih tvrtki, propuštanja kanalizacije, prekratkih podvodnih ispusta itd. Naime, analizom mora uzorkovanog pored hotela Brioni, na Verudeli u Puli, na plaži po?aš?enoj Plavom zastavom, otkriveno je veliko one?iš?enje uzorkovano kanalizacijskim ispustom u neposrednoj blizini plaže. Brzom intervencijom, ispust je zatvoren i saniran, a kakve nam vijesti Goletta nosi ove godine kada je rije? o kvaliteti vode u kojoj se kupamo, a vidjeli smo da ni Plava zastava nije nikakva garancija ?isto?e, saznat ?emo u ponedjeljak. Svi zainteresirani gra?ani ?e ve? u nedjelju mo?i posjetiti jedrenjak Goletta Verde u Rovinju, to?nije u uvali Valdibora, a posada ?e im pružiti sve informacije o spomenutoj kampanji. (IP/S. Š.)

Facebook komentari