Kamo ide Istarska županija?

OPORBA NEZADOVOLJNA POSTUPANJEM SKUPŠTINE IŽ

Danas je u Puli održana konferencija za medije Zelene stranke na temu neuvrštavanja na dnevni red predstoje?e sjednice skupštine Istarske županije to?ke u kojoj bi se raspravljalo o neprovo?enju odluke iste skupštine od 27. ožujka 1997., a prema kojoj je "strateški pravac razvoja gospodarstva" u Istri trebao biti eko-agroturizam. Zahtjev za uvrštavanjem te to?ke na sljede?u sjednicu skupštine potpisalo je 15 oporbenih vije?nika iz redova HNS-a, HSLS-a, HSU-a, HDZ-a, ISDF-a i Zelenih. Oni, me?utim, nisu vidjeli uvrštenje to?ke pod tim nazivom na dnevni red, ve? je na istom najavljeno održavanje rasprave na temu "Ekološka poljoprivreda u Istarskoj županiji : provedbeno izvješ?e za razdoblje od 1990.-2006. i Perspektive i planovi razvoja za razdoblje 2007.-2013.", ?ime oni nisu zadovoljni. Iako najavljena kao zajedni?ka konferencija za medije predstavnika svih ovih stranaka, ona je ugostila "tek" Antona Josipa Rupnika iz Zelene stranke i Mirjanu Antolovi?, potpredsjednicu pulskog HNS-a. Kako je re?eno, Zelena je stranka Županijskoj skupštini IŽ postavila zahtjev za o?itovanjem zašto se ne poštuje odluka te iste skupštine donesena 1997. a prema kojoj je razvojni pravac istarskog gospodarstva eko-agroturizam. "Tražili smo da se izjasne da li ?e poštovati vlastitu odluku donesenu 27. ožujka 1997. ili ne?e. Ako ho?e, onda sukladno tome treba usmjeriti kompletni sistem poslovanja i djelovanja županije u tom pravcu da bi se ta odluka provela. Ako ne?e, onda neka se jasno kaže da ne?e. Svojevremeno je skupština županije zadužila Upravni odjel za poljoprivredu, lovstvo i šumarstvo i udrugu EKOP Istra da razvijaju taj projekt.

Udruga je na tome radila, ali nije primila niti prebijene lipe za to od županije, županija ju je sama za to zadužila", istaknuo je Rupnik. Umjesto EKOP Istre, financirana je Bioistra, koja, me?utim, svoje projekte, kako on veli, nije uop?e realizirala. "Svi eko proizvo?a?i hrane u Istri su ?lanovi EKOP Istre, a ne udruge Bioistra. Postavlja se pitanje u što je županijski novac utrošen?", pita se Rupnik. "Još je tragi?nija stru?na konstatacija da u Istri danas imamo upola manje obradivih zemljanih površina nego prije deset godina. Jednako je žalosno deset godina nemamo nijedan eko-agroturisti?ko obiteljsko doma?instvo u Istri. Oni se mašu s nekih 200 agroturisti?kih objekata, ali to je velika obmana. Ako poslušate stru?njake iz turizma oni ?e vam re?i da su u pitanju obi?ne birtije. Da ne govorimo da nemamo nijedan eko-hotel jer eko-agroturizam. Da se poštivala odluka Skupštine IŽ nije se smjelo desiti da se mijenja Prostorni plan županije na na?in da se dozvoljava toliko zaga?ivanje okoliša i prostora, primjerice, spaljivanjem otpada u cementari. Nije se smjela dozvoliti realizacija projekta Rockwool.

U tom zašti?enom prostoru ljudi koji su se željeli baviti eko-agroturizmom propadaju. Isto se tako nisu smjeli potencirati postoje?i zaga?iva?i poput vapnare u Mostu Raša, nije se smjelo dozvoliti da u Prostorni plan ugra?ujemo preko 25 golf igrališta. Ujedno nije riješena problematika otpada u Istri. Zbog svih smo ovih razloga ja i moji kolege vije?nici u Istarskoj županiji tražili smo da se razgovara o toj temi. Uvjereni smo da su gospoda htjela sada obmanuti javnost na na?in da se razgovara o svemu ostalom, samo ne ovoj problematici. Smatramo da bi se tematska sjednica trebala održati upravo na temu koju su svi potpisani vije?nici tražili", ustvrdio je. Potpredsjednica pulskoj HNS-a Mirjana Antoneli? kazala je da se županijska sredstva dodjeljuju prema podobnosti. "Svi oni podobni ?e dobiti sredstva i biti ?e na izvoru informacija kada se govori o financiranju. Imamo uvijek taj problem: ako si podoban, tada ?eš dobiti sredstva, ako nisi, tada ne?eš dobiti ništa. Ova odluka skupštine iz 1997. godine je donijela jasne i transparentne zaklju?ke. Netko ih je kasnije trebao staviti van snage i re?i da se tako ne?e raditi.

Ovo je trebalo biti samo opravdanje za netransparentan rad", ustvrdila je. Još su vije?nici SDP- zatražili raspravu o ovoj temi 2002. godine i Anton Peruško je tada u odgovoru napisao da ?e ta tema do?i na dnevni red u roku od mjesec dana. "Ta tema sad dolazi na dnevni red, ali u obliku koji njima odgovara", ponovio je Rupnik, naglasivši da se o tome uvijek odbijalo raspravljati, "a ako je nekoga strah i?i u raspravu onda to zna?i da tu nisu ?isti poslovi". (S. Š.)

Facebook komentari