Kakvoća voda i mora za kupanje u Republici Hrvatskoj i dalje među najboljima u Europi

HRVATSKA JE NA VISOKOM PETOM MJESTU
Europska Agencija za zaštitu okoliša objavila je godišnje izvješće o kakvoći voda i mora za kupanje u 2019. godini, dostupno na poveznici, prema kojemu je kakvoća voda i mora za kupanje u Republici Hrvatskoj na iznimno visokoj razini.

Hrvatska je na visokom petom mjestu u odnosu na razinu ukupne kakvoće za vode i more za kupanje s 95,6 % izvrsno ocijenjenih točaka ispitivanja, odnosno odmah iza Cipra, Austrije, Malte i Grčke.

Izvješće je pripremljeno u suradnji s Općom upravom za okoliš Europske komisije, a uključuje 28 zemalja na području Europe uključujući Albaniju, Švicarsku i Veliku Britaniju. Budući da izvješće obuhvaća ocjene kakvoće voda i mora za kupanje na ukupno 22.300 morskih, riječnih i jezerskih plaža u EU-u temeljenih na četverogodišnjim rezultatima ispitivanja, isti su indikacija kakvoće mora za kupanje za ono što se može očekivati na pojedinim plažama u predstojećoj sezoni.

U Republici Hrvatskoj provedbom Programa praćenja kakvoće mora i kopnenih površinskih voda za kupanje koordiniraju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode. Program se redovito provodi na području sedam priobalnih županija i pojedinih jedinica lokalne samouprave. U sezoni 2020. Program će se provoditi na približno 1130 morskih i kopnenih točaka ispitivanja u prvom redu radi zaštite zdravlja kupača.

Praćenje kakvoće voda i mora obavljaju ovlaštenici, tj. županijski Zavodi za javno zdravstvo i ovlašteni laboratoriji. Sezona kupanja u okviru Programa praćenja u Republici Hrvatskoj započela je 18 svibnja i trajat će do 3. listopada 2020. godine. Uzorkovanja se vrše na svakoj točki ispitivanja u razmacima od 15 dana ili češće u slučajevima iznenadnih i kratkotrajnih onečišćenja. Ocjena kakvoće mora i voda za kupanje određuje se temeljem mikrobioloških pokazatelja: Escherichie Coli i Crijevnih enterokoka, za koje su granične vrijednosti propisane Uredbom o kakvoći mora za kupanje i Uredbom o kakvoći voda za kupanje.

Rezultati ispitivanja kakvoće voda i mora za kupanje na svakoj od točaka ispitivanja uključenih u Program javnosti su dostupni u realnom vremenu na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike na dvojezičnoj poveznici, odnosno na poveznici. Javnosti je uz kakvoću voda i mora za kupanje omogućen pregled ostalih karakteristika i opreme plaža, fotografija plaža te je dana mogućnost prijave iznenadnog onečišćenja i prijedloga novih točaka ispitivanja.

U uvjetima nastupanja posebnih okolnosti, uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, ovogodišnji je Program prilagođen preporukama, izdanim od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, za kupanje u moru i kopnenim površinskim vodama,  a sve u cilju osiguranja zaštite zdravlja kupača, načina organiziranja kupališta od strane koncesionara i/ili jedinica lokalne samouprave te osiguranja adekvatnih uvjeta za rad ovlaštenika koji obavljaju poslove ispitivanja uzoraka voda i mora u zatečenim epidemiološkim prilikama.

(REX)

Facebook komentari