Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji

ŠESTO UZORKOVANJE
Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u razdoblju od 31. srpnja do 01. kolovoza 2017. godine, proveo VI. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 209 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 204 mjerne toče ili u 97,61% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na tri mjerne točke (Umag, Katoro – „Hotel Aurora“, Raša, AC Marina – „Uvala“ i Poreč, Hotel Parentium – „Ispod hotela“) ili u 1,44% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora, dok je na dvije mjerne točke (Buje, AC Kanegra – „Bullea“ i „Market“) ili u 0,96% uzoraka  zabilježena zadovoljavajuća kakvoća.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 24,6 0C do 27,2 0C dok se temperatura zraka kretala od 22,0 0C do 33,0 0C.

(REX)

Facebook komentari