Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji

PETO UZORKOVANJE U 2017., 100% IZVRSNA KAKVOĆA MORA ZA KUPANJE
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u razdoblju od 17. do 18. srpnja 2017. godine, proveo peto ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 209 mjernih točaka.
Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 209 mjernih točaka ili u 100,00% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 23,2 0C do 26,2 0C dok se temperatura zraka kretala od 21,0 0C do 29,0 0C.

(rex)

Facebook komentari