Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u IŽ

IV. UZORKOVANJE U 2019.
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 1. do 4. srpnja 2019. godine, proveo IV ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 212 mjernih točaka ili u 97,25 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 3 mjerne točke (AC Marina - Uvala, Sv. Marina, Raša; Centralna plaža – drveni molo, Nacionalni park Brijuni, Pula i Hotel Histria - Ispod hotela, Verudela, Pula) ili u 1,38% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, dok je na 3 mjerne točke (Rabac naselje - AC Maslinica I, Rabac, Labin; Rabac naselje - AC Maslinica II, Rabac, Labin i Salbunić, Ližnjan) ili u 1,38 % uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 23,6 0C do 28,0 0C dok se temperatura zraka kretala od 19,0 0C do 31,5 0C.

(REX)

Facebook komentari