Kako R.P. vodi MMC LUKA

GAZDA ROBI Piše: Neven Lazarevi? Danas sam posjetio web-stranice MMC LUKA i, izme?u ostaloga, pro?itao i ovo: "MMC ostvaruje i svoje programe zasnovane na ideji multimedijalnosti, aktualnosti i suvremenosti. Primarni je zadatak stvaranje kulturno dinami?ne i urbane atmosfere okrenute problemskim pitanjima društva i umjetnosti. MMC LUKA je otvorena za suradnju i umrežavanje s drugim kulturnim institucijama i pojedincima. Uz promociju i afirmaciju vlastitih (doma?ih/ lokalnih) snaga, MMC LUKA nastoji promovirati i nacionalne i internacionalne kulturne i umjetni?ke vrijednosti, trendove i pojedince te time zauvijek razbiti jaz izme?u središta i margine." Kako taj program i postavljene ciljeve shva?a i provodi Robert Pauletta, profesionalni kulturni "šerif" koji je na ?elu ove, od svih nas debelo dotirane, ustanove, vidi se i iz ju?erašnjeg susreta koji smo imali na promociji novog istarskog tjednika, u kojemu, gle ?uda, ve? od prvoga broja sura?uje i re?eni Robi. Na moje pitanje zašto on, ili netko od njegovih zaposlenika, niti nakon dvije godine izlaženja "Regionala", ne šalje pozive za izložbe i doga?aje u MMC LUKA i nama, tj. vama koji nas ?itate i pratite, "šerif" Robi je doslovno odgovorio: "Ne svi?aju mi se vaše novine!" Ne osporavaju?i mu pravo na mišljenje, pokušao sam mu objasniti da, ukoliko mi na vrijeme ne saznamo za doga?aj, njihovim neobjavljivanjem i nenajavljivanjem, ostaju zakinuti i naši ?itaoci i umjetnici koji u "njegovom prostoru" djeluju i izlažu, Robi me je "pou?io" o Zakonu o informiranju, te "toplo preporu?io" da mu pitanja proslijedim elektronskom poštom, a on ?e "prema Zakonu" na njih odgovoriti u zakonskom roku. Zbunjen tolikom koli?inom bahatosti i bezobrazluka, smatraju?i to ?ak i neslanom šalom, stigao sam sino?, naravno nepozvan, na otvorenje izložbe Marine Orli?. Upitao sam, u šali, "šerifa" smijem li popratiti otvaranje izložbe i napraviti nekoliko fotografija, na što mi je Robi drsko odmahnuo rukom i promrmljao nešto što ne bih ponavljao. Ipak, uvijek nam ostaje onaj Zakon i elektroni?ka pošta. Mnoga, još ne postavljena pitanja, ?ekaju odgovor. Jedno od prvih ?e biti: "Koliko novaca ovaj grad izdvaja mjese?no za pla?anje drskosti "šerifa" Paulette?"

Facebook komentari