Kajin : Imovina tzv Pulske mljekare dostatna za namirenje vjerovnika

KONFERENCIJA ZA TISAK DAMIRA KAJINA
Damir Kajin, saborski zastupnik i potpredsjednik IDS-a održao je danas u prostorijama stranke konferenciju za tisak na temu "Pulske mljekare" i njenog ste?ajnog postupka, te reakcije na ?lanak Danijele Baši? Palkovi? objavljenom u Glasu Istre koji bi po Kajinovom mišljenju mogao "dovesti u zabludu vjerovnike tzv "Pulske mljekare". Damir Kajin je istaknuo kako "Trgova?ki sud u Rijeci, uz koji se vezuje ?itav niz "netransparentnosti" od "turisti?kog zemljišta" u Rovinju do "Pulske mljekare " igra igru za pojedince kojima je namjera bila preuzeti nekretnine u Lošinjskoj 2, bez obveza, a vjerovnike lišiti njihova legitimna prava".  Kajin je izjavio kako je bitno naglasiti da je to prostor s više od 8000 ?etvornih metara gra?evinskog zemljišta te da bi takvi potezi u kona?nici mogli dovesti do izgradnje i prodaje stanova te zarade od 10 ili 20 milijuna eura. Osnova ove konferencije je  ukazati na ste?ajni postupak koji ?e u cijelosti podmiriti potraživanja. Svi vjerovnici kojima je «Pulska mljekara" ostala dužna ne?e biti zakinuti, te se pozivaju da u roku od 30 dana prijave svoje tražbine odvjetniku g. Vlatku Nui?u. "Bitno je da se ljudi kojima se duguje jave, jer novaca ima" naglasio je Kajin. Kajin je izrazio nadu da ?e se odrediti prava tržišna cijena nekretnina «Pulske mljekare" i da ?e se na?i netko tko ?e platiti tu cijenu. Na kraju konferencije za tisak potpredsjednik IDS-a Damir Kajin se osvrnuo na sadašnje politi?ko stanje u državi naglasivši kako je poznato da se Vlada ne snalazi sa cijenama, inflacijom, poskupljenjima, ali i da se po prvi put vidi kako se Vlada gubi kad je rije? o vanjskoj politici. EU je zamrznula pretpristupne fondove radi "korupcije" tj. "curenja informacija". Postoji mogu?nost blokade pregovora, tj. zamrzavanja pojedinih poglavlja, a glavni povod EU-a je nevjerodostojnost u pogledu ZERP-a na kojeg Zagreb ima pravo ali se Hidaet Biš?evi? u ime Hrvatske obvezao na nešto drugo. Hrvatska ne smije doživjeti sudbinu Turske i mora biti svjesna da su u Europi umorni od proširenja nakon loših iskustava sa Bugarskom i Rumunjskom. "Ako je Hrvatskoj izbor Balkan onda naglašavam da je to loš izbor", zaklju?io je konferenciju za tisak Damir Kajin. (E.O.)

Facebook komentari